Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Erilaisilla rattahilla karjalan kielen puoleh

Erilaiset rattahat -spektaklin šankarit: Skokuna – Aleksandra Balasova (šeisou vaš.), Kukko – Jelena Čern’avskaja, Kärpäni – Tatjana Galkina, starinan kertoja – Svetlana Vlaskova, musiikinjohtaja – Natalja Gromova, čičiliušku – Svetlana Harina (istuu vas

Opaštaja Svetlana Kondratjevan kurššilaiset valmissettih opaššuškauven piättöillačukši karjalankielini spektakli Vladimir Sutejevan Erilaiset rattahat -šuarnan mukah, kumpasešša jokahisella oli oma rooli ta omat šanat.

– Kieliruavošša aikuhisien kera kuin ni lapšien kera pitäy enemmän leikkie ta paissa, karjalan kielen opaštaja Svetlana Kondratjeva šano, – toičči aikuhiset karjalaiset, kumpaset ei ole paistu omua kieltä moneh vuoteh, ujoššellah käyttämäh kieltä. Hyö tarvitah moralista kannatušta. Omilla tuntiloilla mie yritän luuvva šemmosen ilmapiirin, jotta hyö rohettais ta ruvettais pakajamah. Virheita aina tulou ta niitä tulou jokahisella, ei pie  niitä varata. Partitiivit, genetiivit, akkusatiivit ollah tärkiet as’s’at, ka miun ryhmäššä mie kučun opaštujie enemmän pakajamah eikä oppimah yötä-päivyä šijojen piättehie.

Svetlana Kondratjeva on tunnettu ta tunnuššettu karjalan kielen opaštaja. Hiän monta vuotta on ruatan Petroskoin Šuomelais-ugrilaisešša koulušša. Opaštaja oli valmistan muutoman karjalan kielen oppikirjan. Iltakurššiloilla hiän käyttäy lapšie varoin kirjutettuo materialie, esimerkiksi karjalakši kiännettyjä starinoja. Kurššilaisien mieleštä tämä tapa on paraš keino kehittyä kieltä.

Jelena Štičenko opaštuu karjalan kieltä vuuvvešta 2016. Piättöillačun spektaklissa Jelena oli jäniksen roolissa ta pärjäsi šiinä hyvin.

– Alušta mie tulin opaštaja Anastasija Afanasjevan joukkoh ta opaššuin šiinä vuuvven, naini kerto. – Šen jälkeh tahtosin jatkua karjalan kielen opaššušta. Anastasija Aleksejevna neuvo miula männä opaštumah Svetlana Kondratjevan joukkoh, missä opaššutah toisen ta kolmannen vuuvven opaštujat ta missä on enemmän pakinaharjotukšie.

Svetlana Kondratjevan joukošša on eri-ikähisie opaštujie ta eri aloilla ruatajie ihmisie, ka hyö ušeičči kekšitäh yhtehistä karjalaistoimintua. Näin hyö koko joukkona käytih Deržavinin lysejošša, missä yksi opaštujista ruatau, ta lahjotettih opaššušlaitokšen musejoh Svetlana Kondratjevan tuaton omin käsin kuvottu verkko. Tämmöistä verkkuo nyt et löyvä mistänä, šiitä on tullun musejon harvinaini näyttelyesineh.

Illačun pruasniekkastolašša istuos’s’a Svetlana F’odorovna kučču omie opaštujie lukomah ta pakajamah karjalakši kešän aikanaki ta kerto omista kešäšuunnitelmista, jotta hiän vuottamalla vuottau matkua kyläh. Svetlana Kondratjeva meinuau lähtie kotimualla kahekši kuukauvekši ta kakši kuukautta hiän rupieu pakajamah vain karjalakši.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat