Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Konša kuklat eläyvytäh

Priäžän Pilli-folkloriryhmän artistat esitettih festivalissa kuklojen hiät. // Kuva: Uljana Tikkanen

Tavallisešti tiälä, Talviukon kyläššä, on äijän vierahie talvella, vain tällä kertua kešän alušša Karjalan pakkaisukon luokše tuli lapšie Jessoilašta, Vieljärveštä ta Priäžäštä. Talviukon kyläššä piettih Kummakas-festivali (uutini täštä tapahtumašta oli lehen viime numerošša). Pihalla kuulu musiikkie ta lapšien nakruo. Talviukko tuli tervehtimäh vierahie ta ottamah heitä vaštah. Alušša kaikkie tuttavuššettih kukloih. Ne oli valmissettu Kižuamma tyttilöih -projektin rajoissa. Nuoret prihat ta kaunehet neiččyöt, viisahat ukot ta akat, hyväččäiset elukat – kaikki ne ollah karjalaisien starinojen šankarit.

Ainut spektakli karjalan kielellä oli Jänöin kyynelet -šuarna. Še näytettih lapšet Vieljärveštä, Tähkäine-ryhmästä. Jänöin kyynelet -näytelmä oli valmissettu juuri tätä festivalie varoin. Lapšet jo hyvin tiijetäh, mitein pitäy esiittyä roolija kuklojen kera – tämä spektakli on jo toini ryhmän valmistama esityš.

– Viime vuuvven kešäkuušša myö järještimä kuklateatterileirin Vieljärveššä, še kešti netälin. Leirin tarkotuš – kehittyä kuklateatterija – miellytti Pilli-yhtyvehen johtajua Julija Tolmačovua ta niin hiän kirjutti projektin “Kižuamma tyttilöih”, kerto Julija Jegorova, Vieljärven koulun opaštaja ta Tähkäine-ryhmän ohjuaja.

Kižuamma tyttilöih -projekti voitti Presidenttigranttien šiätijön kilpailušša ta šen avulla Priäžän piirissä avattih kakši uutta kuklateatterie.

Festivalin ohjelmašša kahen starinan lisäkši oli vielä esitetty kuklojen hiät. Enšimmäisekši kuklaesykšekši šitä valmisti Pilli-folkloriryhmä Priäžäštä. Perintehelliset illačut ennein häitä, pat’vaškan pitämä kos’s’onta kaikkine perintehellisine tapoineh ta pitoineh šekä iče hiät karjalaisien lauluineh ta tanššeineh – kaikki oli niin kuin elämäššä. Lapšet leikittih kuklojen kera ta šamalla šuatih tietyä, mitein ennein piettih karjalaisie häitä.

– Mie olen moršiemen muamo, tyttären hiät on šurullini tapahtuma miula. Mie iten ta laulan itkuviršijä, vet milma huoleššuttau, mimmoni elämä vuottau tytärtäni. Miula oli mukava šuaha tämän roolin, šentäh kun nyt mie tiijän, mitein ennein piettih häitä, nyt šemmoista et niä, vet kaikki on toisella keinoin, kerto Pilli-ryhmän artista Jeva Larvi.

– Lapšet issuttih kiukualla ta kačottih, mitä vanhemmat ruatah, mitein šeuruššellah keškenäh. Šamoin hyö nähtih ni häitä ta kaikkie hiäpitoja. Karjalaiset hiät on šuuri teema ta myö epyälimä, onnistuuko lapšilla šitä esittyä. Ka konša hyö otettih kuklat käteh, niin kaikki onnistu puitto leikki ta niin kisuamalla hyö tutuššuttih karjalaisih perintehellisih häih, šelitti Pilli-yhtyvehen johtaja Julija Tolmačova.

Kummakas-festivali lopetti Kižuamma tyttilöih -projektin, onnakko festivalin järještäjät toivotah, jotta šemmosie tapahtumie ruvetah pitämäh iellähki ta kuklat vielä monta kertua šuahah esiintyö lavalla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat