Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Outi-buabua mustellen

Potoin Outi Roza-tyttären, Andrei-poijan, Aleksei da Nadežda -bunukoinke.

Minun buabo, Potoin Outi, libo ven’akse Jevdokija Potapova, rodivui vuvvennu 1923 Priäžän piirin Posad -kyläh, kudai oli Hyrsylän lähäl. Grigorii da Vasilisa Agafonovien pereheh kazvanuh Outi lapsusaijas

pagizi vaigu karjalakse. Buabal oli nelli vellie da kaksi sizärdy.

Posad-kyläs Outin perehel oli suuri taloi. Ga keviäl vuvvennu 1935 heidy karkoitettih toizeh kyläh Suomen rajua loitombakse. Kuntut-muntut kerättyy buaban pereh lähti elämäh Kleššoilah. Buabale ijäkse

jäi mustoh vaigei matku kelirikon aigua. Kleššoilas heile annettih kodi, kuduas enne elettih “kulakat”. Kodvazen mendyy endizet ižändät kiännyttih kodih da Outin perehele pidi muuttua toizeh taloih.

Voinuaijois buabo vähä midä saneli, vikse ei tahtonuh sidä mustella. Suuren Ižänmuallizen voinan jälles vuvvennu 1947 Outi meni miehele Vasilii Potapovale. Enzimäi molodoit elettih Kleššoilas, kudai oli Vasilien roindukylänny. Sit vuvvennu 1950 pereh muutti Priäžän piirin Liete-kyläh (ven’akse Novije Peski), kudai on sijoitannuhes čoman Šotjärven rannale. Vasilii da Outi nostettih sih kyläh kodi, kuduah minä alalleh kävyin lapsennu olles. Buabo da died’oi suadih viizi lastu – Viktor, Ivan, Sergei, Roza da nuorin poigu, minun tuatto – Andrei. Vie kaksi lastu kuoli pienete.

Vuvvennu 1979 syväinvoimattomuoh kuoli died’oi, kai talovus jäi buaban käzil. Hyväkse mielekse avvutettih lapset, pienimäle poijale vaste täydyi 14 vuottu.

Jälgimäzet vuvvet buabo eli omas kois Sergei-poijanke. Toizet lapset perehtyttih da muutettih linnoih. Vahnin Viktorpoigu muutti Siberih, Roza-tytär – Suojärvele, Ivan da Andrei muutettih Petroskoih. Buabo kuoli Suojärves vuvvennu 2011. Hänel oli 87 vuottu...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat