Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielileiri piettih Piäjärveššä

Karjalan kielen leirih tuli koululaisie Kiestinkistä, Sohjanankošelta ta Piäjärveštä // Kuva: Anni Vlasova

Kešäkuun alušša Piäjärven Karjalaisešša pirtissä piettih šuuri pito – karjalan kielen ta kulttuurin leiri. Karjalaiseh pirttih tuli lapšie Kiestinkistä, Sohjanankošelta ta Piäjärveštä, kumpaset opaššetah karjalan kieltä kerhoissa omien opaštajien ta ohjelmoiččijien kera.

Šuureh monipuoliseh ohjelmah kuulu esitykšie joka kylästä, karjalan kielen tunti, kumpasen piti Tamara Padarina, kertomuš meijän šeuvun istorijašta ta kulttuurista.

Kaikkie miellytti käynti Puanäjärven puiston opaššuškeškukšeh, Tuhkapatunan ekologisella polulla šekä čäijy hiilisamovuarašta. Šen lisäkši koululaisilla piettih muasteri-oppija, kumpasissa opaššettih peluamah kyykkyä, kutomah kankašpuilla, ompelomah kukloja.

Tietyšti, myö aina yrittimä paissa lapšien kera karjalakši. Hyvä kun vierahina oltih šuomen karjalaiset Pohjois-Viena -šeurašta, šentäh oli pakko käyttyä karjalua.

Šuurin vaikutuš kaikilla oli Sohjanankošen kylän ativojen esitykšistä. Hyö valmissettih pienie näytelmie, lauluja, častuškoja, arvoitukšie, pelijä ta tanššija, kumpasissa kaikin mielelläh otettih ošua.

Tahomma kiittyä kaikkie ošallistujie ta avuštajie. Toivotamma koululaisilla karjalan kielen jatko-opetušta šekä näytelmih ošallistumista, vet še hyvin kiinoštau ta auttau pereytyö kieleh.

Šuurimmat passipot Karjalan Šivissyššeuralla leirin tuvešta ta Pohjois-Viena -šeuran jäšenillä Kerttu Nurmelalla, Helvi Alaviitalalla ta Meri Rajamaalla avušta ta ošallistumisešta meijän leirin toimintah.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat