Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Norveigien kveenoil da karjalazil on midä yhtenästy

Kveenoin muuzikku-kezäfestivualil kuului tuttavua vienalastu meloudiedu. Viettoh tuli kolmetostu joukkuo Suomes da Norveigiespäi. Meijän joukos oli Arto Rinne, kudai soitti da pajatti karjalakse, suomekse da inkerin kielel. // Kuva: Natalja Antonova, “Oma Mua”.

Kandurahvas vai vähembistö?

Ajelendukerdu stuanihes Pohjasmualoin ministerinevvoston projektan hyvyös, kudai kehittäy yhtesruaduo mualoin da kandurahvahien välis. Yhteskunnallizien liittoloin hommat ollah täs tärgevimät. Olimmo pienes Skibotn-kyläzes, kudai on Norveigien pohjozes. Sie on läs kuuttusadua eläjiä da campingua toine toizes kiini. Turistoile se on nägeväine kohtu. Korgiet vuarat da mäit, kosket, kirkas ilmu da puhtas vezi ollah nämmien kohtien bohatus.

Norveigies kveenoi sanotah merisaamelazikse. Keskiaijoil kveenoi eli Suomes da Ruočis läbi virduajan Torneo-joven pitkin randoi monii tuhanzii. Kveenat ollah rohkiet kalastamah nygöigi. Ennevahnas piettih hoijos pedroi, nygöi – lambahii. Norveigien halličus pani heile kiellon pedroin piendäh nähte da jätti sen pruamuzlan vai saamelazile. Kveenat tutah omua iččie ahtistunnuzinnu da opitah puolistua omii oigevuksii da puuttuo kandurahvahien joukkoh. Ga tässäh hyö ei suadu stuatussua: ollahgo hyö Norveigies kandurahvas vai kanzalline vähembistö. Nygöi Norveigies kandurahvahan stuatussu on vai saamelazil da juuri sen periä heile on enämbi hyvyzii migu kveenoil...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat