Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuši festivali muanittau Onegan rannoilla

Karjalaiset tanššit luonnon helmašša on paraš ajanvietto // Kuva: Natalja Vorobei

Festivalirahvahan joukošša oli äšen Taganrogin eläjie, kumpaset turistina tultih Petroskoih ta šielä šuattih tietuo täštä musiikkitapahtumašta.

Miun Onegan šeutuni -festivali oli avattu magisella teatteriesitykšellä, kumpasen šankarit kerrottih festivalin simvolista Onega-kaunottarešta. Onega on Vejentytär ta Muančikko. Ylen kaunis ta viisaš neičyt eläy Onegan rannoilla ta liikkuu ualtoja myöten. Onega voit muuttua šiätä, antua poutua tahi kuččuo vihmoja. Toičči hiän tykkyäy ni irvissellä ihmisie. Još kešäkuušša šatau lunta, niin še on Onega-kaunottaren ruato!

Festivali oli pietty paikallisen Družba-lapšienleirin alovehella, kaunehešša ta valosašša männiköššä. Juhlašša toimi monta kenttyä. Piälavalla omua neruo näytettih Onegarannan piirin šekä Petroskoin tanšši- ta laulukollektiivit ta soloesiintyjät. Folklorikentällä šai nähä Karjalan kantarahvahien kulttuurie. Šiinä esiinty Dzins-kantele-yhtyveh, Petroskoin valtijonyliopiston Karel’ski suvenir -tanššijoukko, Kiži-musejon Kudel’uška-folkloriryhmä ta Karjalan Rahvahan Liiton Kajahuš-folkloriryhmä.

– Myö näyttimä yleisöllä pari vienalaista tanššie, lauloma lyydiläisien Neičykkäine pičykkäine -laulun ta leikkimä kaččojien kera, “Kajahukšen” johtaja Aleksandra Solovjova kerto. – Kaččojien joukošta aina löytyy ihmisie, ket tiijetäh karjalaisie lauluja ta tanššija tai ičeki ollah karjalaista šukuo. Tämä antau meilä intuo.

Festivalin aikana urheilunharraštajat niise löyvettih ičellä toimintua. Paikallisella jalkapallokentällä piettih potkupyöra- ta polkupyöräkilpailuja, kumpasih otti ošua äšen kakšivuotisie lapšie.

Miun Onegan šeutuni -festivali oli pietty enši kertua. Tapahtuman tarkotukšena on vahvistua Onegarannan piirin kylien yhteistyötä ta kannattua paikallisie nerokkahie ihmisie. Lavaesitykšien lisäkši šiinä oli esitetty paikallisien käsityömuasterien ruatoja.

– Myö kuččuma tänne rahvašta koko perihineh, Derev’annoje-kylän johtaja Vadim Suharev šano. – Tiälä löytyy toimintua ta kačottavua pikkaraisilla ta aikuhisillaki. Myö ečimmä uutta brendie meijän piirillä, uutta tapahtumua, mi yhistäis Onegarannan šeuvun eläjie. Ušomma, jotta täštä pruasniekašta tulou jokakešäni tapahtuma.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat