Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#24 (1414)


 • #24(1414) | Rajan taguaNatalja Antonova
  Suomen Karjalan Liiton 71. Kezäjuhlat räjähtettihes kuuluvah da nägyväh Kouvolan linnas kezäkuun ägiel puoles välis. Karjalan Liiton toimindua et puaksuh näe “Oman Muan” sivul. Siirdo- da evakkokarjalazien voinanjälgeläzien Liittuo pietäh Ven’al poliitiekanpäizenny, hozi hävitettylöin mualoin kyzymys jo ammui ei nouze rutosti pinnal. “Oman Muan” toimittai enzimästy kerdua sai olla Karjalan Liiton Kezäjuhlis da tuli hyvin liikkunuokse tapahtuman nähtyy. Karjalanliittolazet mielihyväl maršitah ylbiesti linnan pihoi myöte kanzallizis ruutis liput käis, ken vai voidaneh pläšitäh vesselästi Säkkijärven pol’kua, pajatetah, sanellah voinua da omii sugujuurii, yhtytäh Pitäjä-seuroin toimindah da seminuaroih, mustellah vahnoi aigoi, kižatah kriukkua da juostah marafonoi, sluužitah Jumalale.

 • #24(1414) | KKKNatalja Antonova
  Se on ihan uuzi dielo Karjalan Kielen Koile. Enzimästy kerdua tänä kezän pietäh kahtenkymmenen päivän piduhizen školan Vieljärven kyläs yhteiskunnallizen liiton väil. Kučutah 14-25 igähizii nuorii, ket tahtottas tiediä, kui avata oma biznesdielo libo lujendua ruadoneroloi

 • #24(1414) | NuorižoNatalja Antonova
  Karjalan alovehelline yhteiskunnalline laitos “Yhteiskunnallizen diplomuatien da kandurahvahien kannatuksen keskus “Nuori Karjala” kuččuu Karjalan kandurahvahien yhteiskunnallizien latoksien aktivistoi seminuaroih-treningoih.

 • #24(1414) | Rajan tagua
  Kiännä!-projektu, kuduadu rahoittau Konehen Säätiö -fondu, tuaste järjestäy seminuaroi karjalan kielen kiändäjih niškoi. Kiännösseminuarat roitah pietty Jovensuus Päivännouzu-Suomen yliopistos. Seminuaroin päivät: 5.–6.10.2018 18.–19.1.2019 29.–30.3.2019 Ilmoittuakseh seminuarah voibi sähköpoštači natalia.giloeva@uef.fi

 • #24(1414) | KulttuuriUljana Tikkanen
  Jotta muissettais -sosialiprojektin rajoissa Karjalašša kuvatah šota-aiheista Pet’ka-elokuvua.

 • #24(1414) | Tašavalta Marija Kirillova
  Ihmiset, kumpaset on käyty Zalavrugan kallivopiirrokšien alovehella, hyvin tiijetäh, jotta šinne et piäše autolla, vain aštumalla meččäpolkuo myöten.

 • #24(1414) | Oma kieli, oma mieliMaikki Remšujeva
  Kešäkuun 19.–21. päivinä karjalan kielen opaštajilla oli järješšetty unohtumatoin matka Kižin šuarella

 • #24(1414) | KKSTatjana Torvinen
  Vuuvvešta 2004 Karjalan Kielen Šeura (KKŠ) on alottan oman kielikomiisin peruštamista omalla karjalan kielellä.
Partn`ourat