Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kielen komiisi on peruššettu Šuomešša

Vuuvvešta 2004 Karjalan Kielen Šeura (KKŠ) on alottan oman kielikomiisin peruštamista omalla karjalan kielellä. Viranomaiset luajittih lukusie esitykšie, kuitenki ne ei annettu tulokšie vuosien aikana. Täššä tilantehešša KKŠ:n halličuš piätti peruštua komiisin 13. kešäkuuta pietyššä issunnošša. Piätöš luajittih vuuvven 2018 karjalan kielen ta kulttuurin elvytyšohjelman ošana. Komiisilla on luonnollisešti hyvin tärkie rooli kielen elvyttämiseššä ta kehittämiseššä.

Kielikomiisin tehtävänä on ohjata Šuomešša karjalan kielen ta šen murtehien kielenhuoltoh, kehittämiseh ta termistöh liittyjie kyšymykšie. Kielikomiisih valittih šeuruavat asientuntijat: Arhipiispa Leo, professori Vesa Koivisto, professori Anneli Sarhimaa, professori Riho Grünthal (erikoisasientuntija), professori Helka Riionheimo (varajäšen), filologijan magisteri Laura Arantola, tutkija Ol’ga Karlova, projektitutkija Natalia Gilojeva (šanaštotyöryhmän šihteri) ta filologijan magisteri Heini Karjalainen (komiisin šihteri).

Kielikomiisin toimintaohjelman ta šiäntöjen valmistelu luajitah šilloin, konša šen jäšenet keräyvytäh enšimmäistä kertua šykyšyllä 2018.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat