Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šuurta filmie kuvatah Karjalan mualla

// Kuva: Kuva otettu www.petkafilm.com

Karjala omine kaunehine maisemineh, vanhoine kylineh ta rikkahine istorijoineh muanittau elokuvien luatijie.

Tänä vuotena Karjalašša kuvuaja šuurin elokuva on Pe’tka-filmi. Vielä heinäkuun keškeh šuaten filmaukšet pietäh Venyähen kanehimmašša kyläššä – Kinnermäššä.

Konša tulet Kinnermäh, niin enšiksi tuntuu, jotta kylä eläy tavallista elämyäh. Ka kylän toisella puolella šeisotah kuvauštekniikkua ta elokuvavehkehie täyvet autot, katuja myöten kävelläh artistat vuottamašša omie kuvaukšie, časoun’a on muutettu kyläneuvoštokši, a šen šeinillä rippuu Stalinin valokuva ta ruškie lippu.

Mintäh juuri Kinnermäštä tuli šopiva paikka filmin kuvakšie varoin? Täštä kerto elokuvan johtaja Marina Sučkova:

– Šopivan paikan eččimiseh mäni äijän aikua. On oikein vähän šemmosie paikkoja kuin Kinnermä, kumpani šäily iellisennäkösenä šovan jälkeh. Tämä kylä on niin šanottu elokuvan istorijallini lavašto. Još myö yrittäsimä iče rakentua kylän ta antasima šiihi hommah äijän rahua, kuiteski näkyis, jotta še ei ole tovellini ta še ei olis paššannun kuvaukšie varoin.

Nyt Kinnermäššä kuvatah filmin rauhallisen elämän pätkie. Piärooliloissa ollah Pet’ka ta hänen kaveri Žen’ka-tyttö (Ivan Baldičev ta Antonina Stepakova). Hyö ečitäh pellošša ekšynyttä lehmyä, riijelläh paikallisen toračun Vas’kan kera. Kyläläiset ruatah omie hommie. Kyläh tulou viesti šovan alušta.

Pet’ka-filmin piärooliloissa esiinnytäh ammatilliset näyttelijät, a šivurooliloih kučuttih paikallisie lapsie. Enšimmäistä kertua šuurešša filmissä esiintyy ni karjalaini poika F’odor Ovčinnikov, hänen muamo ta tuatto niise ollah artistojen luvušša.

– Mie olen Vasselein toveri ta nämä filmaukšet ollah miun enšimmäistä kokemušta tovellisešša kinošša, F’odor Ovčinnikov kerto.

Niin šanotušša “massovkašša” niise esiinnytäh paikalliset eläjät. Heilä ei ole tarkkua roolie, ka hyö šuoritetah ohjuajan pyyntöjä. Monet “massovkan” ošallistujat ei vielä oltu artistojen roolissa eikä käyty Kinnermäššä.

Työki šuatta nähä, mitein kuvatah Pet’ka-filmie. Kuvaukšet Kinnermäššä loputah 11. heinäkuuta, šen jälkeh ne jatutah Kontupohjan lähellä, šielä on jo melkein valmis keškityšleirin rakennuš filmie varoin.

Muissutan, jotta filmi kertou lapšien keškityšleirilöistä Karjalašša. Elokuva šuunnitellah šuaha valmehekši šeuruavan vuuvven pakkaiskuušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat