Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#25 (1415)


 • #25(1415) | Rajan taguaNatalja Antonova
  Ruoččilazen kirjuttajan Peppi-kniigu on kiännetty livvikse kui jo enämbäl sual muailman kielel! Uudine on yliči rajas kestänyön yhtesruavon tulos. Aleksi Ruuskazen da Tamara Ščerbakovan puaratusti kestänyh ruado tuou suurdu iluo Ven’al da Suomes eläjile karjalazile.

 • #25(1415) | TurizmuNatalja Antonova
  Mennyöl nedälil Petroskoin valdivollizen yliopiston tiijonalaine delegatsii kävähtih Priäžän pos’olkah. Meineh on kannattua tazavallan kehitändiä pidäjen toimehes viitty piirienvälisty resursukeskustu. Yliopisto tutkiu piirilöi talohuon, biznesan, turizman, rahvahan tervehyön da ruadoloin puoles da nevvou tuliehpäi.

 • #25(1415) | Kul'tuuruElina Potapova
  Oraskuul НТВ-kanualal ruvettih ozuttamah uuttu detektiivusarjukuvua “Most” (“Sildu”), kuduas suau nähtä karjalastu teatru- da kinoartistua Santeri Kuikkua. Tiijustimmo Santeril, oligo mieldy myö yhtyö Sildu-kinoprojektah, da mil kino eruou teatras hänen mieles.

 • #25(1415) | Kul'tuuruElina Potapova
  Kezäkuun lopus Čalnas piettih suuri pruazniekku – kyläle täydyi 70 vuottu. Eräs pruazniekkupidolois oli Čalnas eläjän taidoilijan Lidija Zenkovan kuvien ozuttelun avajazet. Piäl kymmenen vuottu Lidija piirustau kuvii kniigoih niškoi, ristikanzoin da luonnon kuvii, obrazoi da valmistau erilazii luajilmuksii saves.

 • #25(1415) | Kylän elostu   Tatjana Afanasjeva
  Veškelykses kezäkuun 26. päivänny piettih “Kuldaine kvestu”, kuduan aigua kylän eläjät da gost’at kabrastettih da pandih kundoh omua kyliä. Pivon järjestettih Karjalan alovehellizen yhteiskunnallizen Oma tulehmo -liiton Karjalan suvun perindö -projektan hantuzis, kudai tänävuon rodih voittajakse Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvan projektoin kilvas.

 • #25(1415) | LyydinkarjalazetElina Potapova
  Petroskoih 29. kezäkuudu avattih lyydiläzien etnokul’tuurine keskus “Lyyditalo”. Keskuksen avuamine omistettih Karjalan alovehellizen yhteiskunnallizen Karjalan lyydiläzet -liiton 5-vuozipäiväle. Hyvittelemäh sen piälikkyö Lidija Konovalovua uudeh taloih kerävyi rahvastu Karjalan eri čuppuloispäi.

 • #25(1415) | KulttuuriPekka Mittojev
  Kolmaštoista etnisen musiikin Sommelo-festivali, mi starttasi Šuomešša 27. heinäkuuta, piätty Haikol’an kyläššä festivalin ošallistujien yhtehiseh konserttih.

 • #25(1415) | PeriodikaOlga Melentjeva
  Carelia-lehen vuoronmukani numero, karjalankielini al’manahha ”Taival 2018” näki päivänvalon kešäkuun loppupuolella. Perintehen mukah al’manahhan kanšiloih on kerätty erilajista kirjallisutta karjalan livvin ta vienan murtehella.

 • #25(1415) | Kylän elämäPekka Mittojev
  Kešäkuušša Kalevalan piirissä vieraili Šuomen TV:n enšimmäisen kanavan toimittaja Arvo Tuominen.

 • #25(1415) | KilpailuUljana Tikkanen
  Vanhan kaupunkin il’l’usijot -tapahtuman ošanottajat ta vierahat ollah varmat, jotta puku voit muuttua ihmistä. Toimenpivošša kaččojien huomijo oli kiinitetty niih, ket oli pantu piällä vanhat puvut ta šillä tavoin korissettih (vahvissettih) vanhan kaupunkin ilmapiirie.
Partn`ourat