Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Runoniekkojen joukošša tällä kertua ollah jo tutut karjalaisilla lukijilla nimet: Zinaida Dubinina, Aleksandr Kräkkijev, Valentina Libertsova, Anna Usova. Paičči omie runoja Runouš-ošašša tulou esih kiännökšieki: Aleksandr Volkov on kiäntän livviksi Andrei Rastorgujevin Starikku da meri -runon.

Dramakirjutukšet-ošašša jatamma karjalankielisien näytelmäkirjutukšien painamista. Tällä kertua al’manahhašša on painettu Juho Remšun Kouluh lähtö -näytelmäkirjutuš, kumpasen on kiäntän vienakši Valentina Karakina. Toivomma, jotta tämä ainehisto tulou avukši niillä teatteriloilla, mit toimitah karjalan kielen parissa.     

Vuosi 2018 on pohatta merkkipäivistä: pakkaiskuušša täytty 100 vuotta karjalan kielen tutkijan ta šanakirjan luatijan Grigori Makarovin šyntymäštä, a šulakuušša juhlima Karjalan kanšankirjailijan Juakko Rugojevin 100-vuotispäivyäh. Nämä molommat ristikanšat oli luajittu ylen äijän oman kanšan ta oman kielen hyväkši. Näijen ihmisien elämäntaipalehešta ta luomistyöštä voitta lukie kuvaukšista, kumpaset on valmissettu Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin ruatajat Tatjana Boiko ta Natalja Čikina, šekä Karjalan Kanšallisen musejon ruataja Tatjana Berdaševa. Merkkipäiväniekkojen joukošša on Karjalan Kanšallini arhiivaki, kumpani kešäkuušša niise täytti 100 vuotta. Tällä teemalla on omissettu Nadežda Mičurovan kirjutuš. Ne, ket tykätäh istorijua, voijah yheššä paikannimitötutkijan Denis Kuzminin kera šuorittua matka Haikol’an kylän männehih aikoih ta yrittyä arvata kylän nimen arvautukšet. Istorija-teema jatkuu Sakari Vuoriston kuvaukšešša Ondrusovan manasterista.

Prousa-ošašša on painettu Juakko Rugojevin, Eino Timosen ta Sergei Jevstafejevin kertomukšie. Valentina Kondratjeva kertou muisselmieh lapšušajoistah Ikälanka-rubrikissa. Al’manahhan šivulta löytyy tällä kertua lukomista pienemmilläki lukijilla: Marija Pelešenkon kertomukšie šekä karjalaisie starinoja.

Karjalankielini al’manahha on ilmeštyn vuuvvešta 2006. Vuosien mittah ”Taipalehešta” on tullun hyvä kenttä, missä kokenuot kirjuttajat voijah esittyä omie uušie tevokšieh, šekä alottajat – kokeilla nerojah kirjuttamisešša.

Toivotamma lukijilla mukavie hetkie Taipalehen šeurašša. Toivomma, jotta še antau teilä luomisintuo ta šuau tarttumah kynäštä. Vuotamma teiltä uušie mukavie kirjutukšie.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat