Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoin yliopisto on tuvennu Priäžän piirile

Priäžäs piettyh kerähmöh yhtyi Petroskoin yliopiston spetsialistua, Priäžän piirin virguniekkua da rahvastu kylispäi. Petroskoin yliopisto on lahjoitannuh priäžäläzile kymmenesijahizen veloparkovkan. Uudine azetettih Priäžän školan pihah. // Kuva: petrsu.ru

Mennyöl nedälil Petroskoin valdivollizen yliopiston tiijonalaine delegatsii kävähtih Priäžän pos’olkah. Meineh on kannattua tazavallan kehitändiä pidäjen toimehes viitty piirienvälisty resursukeskustu. Yliopisto tutkiu piirilöi talohuon, biznesan, turizman, rahvahan tervehyön da ruadoloin puoles da nevvou tuliehpäi. Sanommo, yliopiston arvovaldaine professoru Mihail Rudakov Priäžäs piettylöis pitkis stolis andoi arvosanan piirin programmale vuozikse 2017-2021 “Sotsiualline da ekonoumielline kehitys”. Professoran mugah, programmu on luajittu sigäli hyväkse, kugali on vägie nygözis jygielöis ololois luadie kehitysprogrammua. Häi ihan avvonazesti pal’l’asti jygiembät Priäžän tapoksen kohtat. “Karjalan tazavallan herrat tullah dai mennäh, a työ jiättö omien seibähien piäle, ruadamah joga päiviä. Suau hyvin ellendiä, kui on jygei eistiä edehpäi kehitysty, konzu nuorižot lähtietäh ruavon eččoh linnah, konzu on hädä tolkukkahis ruadajis. Teijän programmu ei ole abstraktine, on konkreettine, pienien dieloloinke”. Priäžän lähälolendua Petroskoispäi Mihail Rudakov ei pie hyvänny. Kaikis arvokkahimat ruadajat kačotah linnahpäi.

Tossapäi, Priäžän piiri on kuulužu turistoile. Tänne suau kävvä päiväčellehgi, sanommo, Petroskois libo Piiterispäi. Joga vuottu piirih kävyy piäl viijendentostu turistua ottamattah čottah omal hovul tulluzii, kudamat ei mennä kirjoin kauti. Nengomua himoniekkua nähtä Priäžän piirin kohtii on vuozi vuottu enämbi. Gostien taloloin piendy vois olla ruavonnu kyläläzele rahvahale, ga yhtelläh rahvas vie ei ylen äijäl kiirehtetä regestriiruimah omua biznessua... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat