Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sommelo kajahti Kalevalan mualla

Sommelon ošallistujat ta vierahat kuunneltih musiikkie šekä tanššittin vanhoja karjalaisie ta šuomelaisie tanššija. // Kuva: Kuva otettu vk.com/severnyeberega

Tänä vuotena rajan toisella puolella karjalaisista etuštajista festivalissa esiinty Kalevalan Kulttuuritalon Tarina-yhtyveh. A Kalevalan konserttiohjelmih ošallistu ušiempi kollektiivi Šuomešta.

Sommelo-festivalin Kalevalan konšerttiohjelman ošan avasi 30. heinäkuuta Kirsi Ojalan ta Julia Salosen esityš Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen tiloissa. Muusikkojen esittämä omaluatuni Tarinoiden arku -ohjelma ilahutti kuin lapšie šamoin ni aikuhisie. Pikkuista myöhempäh Kalevalan kulttuuritalošša piettih festivalin šuuri konsertti, kumpaseh ošallissuttih Kalevalan kantelehen šoittajien ansampli, Lokka-tanššiyhtyveh, Tarina-folkloristudija šekä duetit Kirsi Ojala ta Julija Salonen, Taito Hoffren ta Maruf Majidi.

Moskovan guslinšoittajan Dmitri Paramonovin erinomani šoittotaito yllätti festivalin vierahie. Yheššä Tarina-yhtyvehen kantelehenšoittajien kera hiän esitti bilinakappalehie Vladimir-ruhtinahašta.

Sommelon taitehellini johtaja Mari Kallberg kerto festivalista šekä etnisen musiikin perintehistä Šuomešša ta Karjalašša.

Konsertin lopušša piettih perintehelliset arpajaiset. Voittajat šuatih hyvie lahjoja: makuupuššija, kalaššušverkkoja, onkija, čäijyserviisijä, Kalevala-kirja.

Arpajaisien piäpalkinto – trimmeri, min šuomenpuoliset ošallistujat oli valmissettu arpajaisih, jäi arpuamatta.

Tanšši-illačču Sampo-hotellin pihašša oli Sommelon enšimmäisen päivän loppuakkordina. Festivalin ošallistujat ta vierahat kuunneltih musiikkie šekä tanššittin vanhoja karjalaisie ta šuomelaisie tanššija. Kalevala otti vaštah festivalin melko viiliellä šiällä, kuitenki še ei pilannun pruasniekkamieltä.

Šeuruavana päivänä huomenekšešta festivalin ošanottajat lähettih Haikol’an kyläh, missä perintehen mukah Vienan kaunehissa maiselmissa Sommelon festivali piätty šuureh yhtehiseh konserttih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat