Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vanhan puvun ilmanikuni kaunehuš

Kaupunkipäivänä vanhan Petroskoin kavuilla šai nähä aivan erilaisih pukuloih šuoriutunuita ihmisie.

Kaupunkipäivänä vanhan Petroskoin kavuilla šai nähä aivan erilaisih pukuloih šuoriutunuita ihmisie. Šielä piettih Paraš puku -kilpailun lopputilaisuš. Kilpailuo järješšetäh jo kymmenenteh kertah. Tällä kertua šiinä oli kolme nominatijuo.

– Täššä kilpailušša myö valičemma parahan XX vuosišuan alun perintehellisen talonpoikais- ta kaupunkilaispuvun, joka nominatijošša lapšet ta aikuhiset kilpaillah erikseh. Ta joka vuosi mie kilpailun järještäjänä ollešša kekšin uuvven nominatijon, kumpasešša kilpailijat voijah kekšie ta ommella mitänih erikoista. Tänä vuotena še oli XX vuosišuan maskaradipuku, šentäh kun pruasniekan teema on kauppamiehien juhlatanššijaiset. Maskaradija piettih Petroskoissaki ta niissä šai nähä kaikenmoisie pukuja, kilpailun järještäjä Marina Noženko kerto.

Pukuesittelyn aikana šen ošanottajat mukavašti kerrottih lapšien ta aikuhisien, kaupunkilaisien ta kyläläisien pukuloista. Miellyttävistä kertomukšista šai tietyä missä tämmösie pukuja piettih, mitä merkityštä oli šen korissukšilla, mitä erikoista on puvušša ta mi on šen peitošša. Esimerkiksi, viisi–kuuši-ikähisie lapšie jo šuoritettih niin kun aikuhisie. Joka tytöllä oli oma košto ta peretnikkä, joka tytön piti šuattua luatie košton šelkäpuolella laškuja ta ompelukoneh oli prituanien arvokkahana ošana. Pojat piettih piällä paitoja ta aina šivottih vyö, a varakkahien perehien pojat piettih jalašša nahkaset kenkät.

Aikuhisien pukujen nominatijošša oli esillä pohjois- ta šuvikarjalaisie pukuja, nuorien neiččysien vualienvärisie ta miehellä olijien naisien tummie koštoja. Šamoin šai nähä mitein neiččyöt korissettih pukujah löytyäkšeh šulhani.

Kaupunkilaisien pukuloista niise šai äijän tietuo. XX vuosišuan puku oli yksinkertasempi, kuitenki še oli niise kaunis, korissukšina käytettih nappija, lappoja, rannehrenkahie, pitsijä, laškuja – naiset varmašti tiijettih mi on kaunehuš.

A mitäpä pantih piällä maskaraditanššijaisilla? Mitä naiset kekšittih, jotta kummaššuttua toisie? Näytökšeššä šai nähä pukuja, kumpasien luatimiseh naisie innoššutettih, esimerkiksi, karuselli, šanomalehti, Britannijan lippu, starinojen šankarit. Oli vaikie kuvitella, mitein kaikki ne puvut oli ommeltu ta luajittu.

Esittelyn lopušša arvoštelijat ilmotettih kilpailun tulokšet. Jokahini ošanottaja šai lahjan. Kilpailun piävoittajakši tuli Karjalan Kanšallisen musejon asientuntija ta pukujen tietäjä Jekaterina Logvinenko.

– Milma kaikista enemmän kiinnoštau juhlapuku. Še näyttäy mitein naisie veti kaunehuon puoleh. Puvun väri oli tärkie, šentäh kun pohjoisluonto ta šiä on tavallisešti hämärä, šentäh puvun pitäis olla kirkkahana ta kaunehena, Jekatina šelitti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat