Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#26 (1416)


 • #26(1416) | Heimovellet   Nina Barmina
  Kolme vuottu tagaperin Suguvastavundu-festivualin aigah Nuožarves gostis oli Udmurtien Glazovskii-piirin Adam-kylän pajojoukko “Lämlät säska”. Sit aijas zavodiihes nuožarveläzien da Adam-kylän udmurtielazien ystävys. Myö puaksuh tiijustelimmo heijän elaigua, uudizii, kirjuttelimmo kirjazii internetan kauti. Oli meile huaveh, ku konzutahto piäzizimmö käymäh Udmurtieh, lähembä tuttavummo uuzih ystävih. Da se huaveh todevui tänä kezän: myö saimmo kučun festivualih “Udmurtielazen käzipaikan perindö”.

 • #26(1416) | UudistuJelena Ruppijeva
  Karjalan opastuksen kehitysinstituuttu piästi ilmah uvven kniigan karjalan kielen opastujih niškoi. Sen nimi on “Kielilippahaine” da sen kirjuttajannu on Jelena Ruppijeva.

 • #26(1416) | Kylän elostuNatalja Sinitskaja
  Jo kolmattu kerdua piimmö omas Jyrgilän kyläs Viändöin pruazniekkua. Tänävuon se oli ihan Iivananpiän.

 • #26(1416) | Kylän elämäPekka Mittojev
  Myö olemma runonlaulajien jälkiläisie -tapuamini piettih Kalevalašša heinäkuun 4. päivänä. Še oli järješšetty Uhut-šeuran ta šen partn’orin Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen Oma kieli – kanšan henki -projektin rajoissa.

 • #26(1416) | Rajan takuataGalina Lettijeva
  Perintehen mukah vienankarjalan kielen ta kulttuurin kurššija on järješšetty konša Šuomen puolella ta konša Karjalan tašavallan eri kylissä. Kurššitoiminnan ta kaikki šiih kuulujat kulut rahottau Karjalan Šivissyššeura.

 • #26(1416) | OpaššušUljana Tikkanen
  Itämeren-šuomelaisen laitokšen monet pakalauripiäštökkähat tahotah jatkua opaššušta magisteriloiksi.

 • #26(1416) | Tašavalta Tat’t’ana Torvinen
  Tašavallan päivän uattona Belomorskin piirin Pušnoi-kyläššä avattih uuši kalanjaloššušošašto.
Partn`ourat