Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šavuššettuo kalua Belomorskin piiristä

VAK-laitokšen johtaja Vladimir Koršunov esittäy Artur Parfenčikovilla uutta šavuššušlaittehistuo.

Tänä vuotena tašavallan päivän pruasniekkatapahtumat piettih Karjalan pomorien alovehella Belomorskin piirissä, mi on kuulusa kalanpyynnistäh. VAK -kalankašvatušlaitoš on toimin Pušnoi-kyläššä jo ušiemman vuuvven. Tašavallan päivän uattona, 6. Heinäkuuta, laitokšešša avattih uuši ošašto, missä ruvetah valmistamah šavuššettuo kalua. Ošaštošša on ašetettu nykyaikaset šavuššuš- ta vakuumipakkaušlaittehet.

– Kalan jaloššukšen järještämini on yksi tärkeimmistä šuunnista Karjalan kalankašvatuškompleksin kehittämiseššä. Uušien ošaštojen käyttöh ottamini antau mahollisuon lisätä hyväluatusien kalatuottehien tuotantomiärie šekä antau lisyä työpaikkoja paikallisilla eläjillä, korošti Karjalan piämieš Artur Parfenčikov.

VAK-laitokšen hoijošša on kolme kalankašvatuštilua paikallisilla järvilöillä. Vuuvven 2017 aikana laitokšešša oli kašvatettu 475 tonnie kalua, mi on 7 % enemmän mitä 2016 vuotena. Kašvatettu kala puhatah, jähytetäh tahi jiävytetäh, a nyt vielä i šavuššetah. Valmehet kalatuottehet pakatah vakuumipakkaukših.

Nykyjäh VAK-kalalaitokšella ruatah piäošin Belomoskin piirin eläjät. Erikoista huomijuo laitokšešša kiinitetäh työtervehyönhuoltonormiloih. Ruatajilla on luotu kaikki tarpehelliset olot: toimitah šuihkut, pešulat, ruokala.  

Tulovaisuošša laitoš meinuau lisätä kalatuotantuoh ta järještyä kalan puhkuamisjätteijen jaloššukšen.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat