Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan ta vepšän kielen tulijie magisterija

Kešäkuun lopušša Petroskoin valtionyliopiston Itämeren-šuomelaisien kielien laitokšen piäštökkähät šuatih diplomit // Kuva: An’a KamiskeneKešäkuun lopušša Petroskoin valtionyliopiston Itämeren-šuomelaisien kielien laitokšen piäštökkähät šuatih diplomit. Hyö opaššuttih nellä vuotta ta nyt hyö ollah bakalavrit. Täštä vuuvvešta alkuan Petroskoin yliopistošša hyö voijah jatkua opaštumista magisteriohjelman mukah.

– Magisteriohjelman tarkotukšena on fennistiikan (šuomen kielen tutkimuš) teorijan opaštumini, šuomen kielen opettamini yli-aštehella, kiännöšnerojen parentamini. Ohjelmah kuuluu šamoin Karjalan tašavallan itämeren-šuomelaisien kielien istorija ta vertuamini, Itämeren-šuomelaisien kielien laitokšen johtaja Tatjana Paškova šelitti.

Magisteri on pakalaurin jälkeh šeuruava korkieopaššukšen tašo. Magisteriohjelmašša šyvemmin tutkitah opetušalan teorijua ta ylioppilahie valmissetah ruatoh tietoalalla.

– Pakalauri-piäštökäš ei voi opaštua yliaštehen oppilaitokšissa eikä voi piäššä opaštumah aspirantiksi, maisteri šuau nämä mahollisuot, Tatjana Paškova jatko.

Magisteriohjelma jatkuu kakši vuotta ta šen aikana opaštuja voit šyvemmin opaštuo häntä kiinnoštajie aiheita tahi šitä, mi tarviččou hänellä ammatissa.

Mitä koškou Itämeren-šuomelaisen laitokšen piäštökkähie, niin monet heistä halutah jatkua opaššušta magisteriloiksi ta šuaha lisyä tietoja.

– Miun mieleštä tämä on hyvä, jotta hyö halutah jatkua opaštumista, še tarkottau, jotta hyö tahotah kehittyä omie kielitaitojah ta voit olla jatkua ruatuoh tietoalalla. Magisteriloiksi opaštujat jo opaššukšen aikanaki voijah ruatua ta tavallah ne, ket valmissutah magisteriloiksi löyvetäh työ šuatun ammatin mukah, Tatjana Vladimirovna korošti.

Lisyän vielä, jotta magisteriohjelma, kumpasešša voit opaštuo karjalan ta vepšän kieltä, on ainut Venäjällä, šuomen kieli on vielä Piiterin ta Moskovan yliopistojen magisteriohjelmissa.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat