Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaiset udmurttien vierahina

Viron, Karjalan ta Romanijan etuštajat tervehitäh festivalin rahvašta

Paikallini Oma ahjo -kanšalaisjärještö tuli voittajakši Presidenttišiätijön projektikilpailušša tänä kevyänä ta šai Rahvahan perintehien kehto -projektin toteuttamiseh 2 688 572 rupl’ua. Projektin rajoissa pietäh muutoma tapahtuma Karjalašša ta Udmurtijašša. Matkah Starije Bigi -kyläh otti ošua Veškelykšen 11 aktivistie – Veškelyš-etnokulttuurikeškukšen ruatajie ta folklorijoukkojen etuštajie. Matkuajien kešen oli kylän johtaja ta Rahvahan perintehien kehto -projektin kekšijä Irina Pogrebovskaja.

– Myö tuttavuštuma Starije Bigi -kylän eläjih viisi vuotta takaperin kanšainvälisen Šuomelais-ugrilaisen muajilman kulttuurikylä -projektin rajoissa, Irina Pogrebovstaja kerto. – Šiitä alkuon olemma pitän yhteyttä. Tämä matka anto meilä enemmän tietoja udmurttijen kulttuurista ta perintehistä šekä Venäjän toisella alovehella olijan kylän nykyelämäštä. Talot heilä ollah toisenmoiset, aijat ollah korkiet, kavut – kaitaset, pelloilla on öljytornit. Maisemat oltih aivan kummallisie meikäläisien mieleštä.

Udmurtit šanotah ”big-big”, konša tahotah kehuo emäntyä, kumpasen paistamat leipämöykyt ollah hyvät – puhkiet ta pehmiet kuin šammal. Big-big ei ole vain ruokafestivalin nimi, šiitä on tullun tapahtuman iskuvirkeh.

Kanšainvälini šuomelais-ugrilaisen ruuvvan Big-big -festivali šai alun kanšainvälisen Bigi – šuomelais-ugrilaisen muajilman kulttuurikylä 2014 – ohjelman rajoissa. Tapahtuman piäidejana on kiinittyä ihmisien huomijuo šuomelais-ugrilaisien kanšojen kulttuuriperintöh, levittyä tietoja perintehellisešta ruuvvašta, esittyä kanšojen nykyaikaista musiikkitaitehta ta käsitöitä. 

Ruokafestivalih tulou ošallistumah ammatillisie kokkija ta ruokaperintehien tietäjie Venäjän eri šuomelais-ugrilaisilta alovehilta ta ulkomailtaki – Eestistä, Unkarista, Šuomešta, Ranškašta. Karjalan etuštajat, Šuojärven piirin karjalaiset paissettih festivalissa kalittoja, keitettih kalarokkua ta karpalokiisselie.

– Rahvaš šyötih karjalaista ruokua hyvällä mielin. Ihmiset kirjuttauvuttih maistelomah meijän valmistamie ruokalajie. Ei niken paikallisista eläjistä ole ennein šyönyn tämmöistä kalakeittuo, mitä myö keittimä šiinä. Šeuruavalla kertua viemmä keralla vaunun lohta, Pogrebovskaja kerto innoššah.

Festivalin aikana Veškelykšen Paivuzet-folklorijoukko otti ošua kanšallisien luomiskollektiivijen kilpailuh, esitti omua karjalankielistä ohjelmua – lauluja ta piirileikkijä – ta tuli kilpailun laureatiksi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat