Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Niitä viikateh kuni kašše on

Heinäfestivalin piätapahtumana oli niittäjien kilpailu, kumpaseh ošallissuttih kuin yksityiset niittäjät, šamoin ni joukot. // Kuva: Kuvat ptzgovorit.ru (Irina Lobodanova), vk.com/senofest

Pruasniekan piätapahtumana oli niittäjien kilpailu, kumpaseh ošallissuttih kuin yksityiset niittäjät, šamoin ni joukot. Kilpailijien tehtävänä oli niittyä ruttoh ta kunnolla arvonnašša puuttunuot heinänurmikot.

Joukkokilpailuh otettih ošua joukot Munjärvenlahešta, Kentjärveštä ta Martsialnije Vodi -pos’olkašta. Ošallistujien joukošša oli kuin kokenehie niittäjie, šamoin ni enšikertalaisie, kumpaset ei ole konšana ennein viikatehta kiäššäh pietty. Yksillä heinän niittämini on aivan tuttu ta tavanomani asie, vet hyö on aina pietty šiivattua, a šillä pitäy olla heinyä. Toiset muisseltih aikasempua kokemušta nuorušajoilta. Ta onpa mukava, jotta monien vuosien perältäki tuo taito ei ole unohtun ta kiät hyvin muissetah mitein viikatehta pityä. Kolmannet opaššuttih niittämäh ihan šuorah niityllä.

Kilpailujen jälkeh arvoštelijat ilmotettih voittajat. Heinäfestivalin voittajakši tuli Petrovski-kyläkunnan joukko. Toisella paikalla piäsi Kentjärven joukko ta kolmannella – Martsialnije Vodi -pos’olkan joukko. Yksityiskilpailuissa voitettih Hotejevin čikokšet: Galina piäsi enšimmäisellä ta Ol’ga – toisella paikalla.

Paičči niittäjien kilpailuo ohjelmašša oli vielä muutaki mukavua: luomisyhtyvehien esitykšie, muasteri-oppija ta lapšien leikkijä. Pruasniekkavierahat šuatih maissella makeita karjalaisie ta venäläisie sriäpnie šekä oštua mitänih muissokši käsityöjarmankalta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat