Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vielä yksi seitakivi löyvettih Karjalašša

Kolmen metrin pitkä ta kahen metrin korkie kivi pienempien kivien jaluštalla. // Kuva: Marija Lukjanova

Šuuri kivi, kumpani on kertoja šuurempi ihmisen kokuo, šeisou pienemmillä kivilöillä ta ikäh kuin lentäis muan yllä. Mi še on? Onko še uhraušpaikka, jiätikön šeurauš, pyhäkivi vai saamelaisien tahi vielä munoisempien kanšojen kulttuurin jälki? Mintäh karjalaisilla ei ole näistä kivilöistä tietoja, paičči šitä, jotta tämä on voiman paikka... Voit olla tämä löytö auttau vaššata näihi kyšymykših.

Kontupohjan piirin El’mus pos’olkan eläjät vašta vain kerrottih yleisöllä täštä kiveštä. Paikalliseläjät tiijetäh šiitä, heijän vanhemmat ta kantatuatot niise tiijettih kiveštä, vain ei kiinitetty šiih erikoista huomijuo tahi ei haluttu kertuo šiitä kaikilla. Kivi šeisou tihieššä männiköššä, ympäri šitä ollah šieni- ta marjapaikat. Kaikki, ket on käyty šiinä mečäššä, on nähty tuota kivie.  

– Paikalliseläjät šanotah, jotta kiven lähellä on erikoini ilmapiiri, toisie še pölättäy, toisilla antau voimie, mieki tunnen tätä energijua, kerto paikallini eläjä Vasili Morozov. Juuri hiän ehotti kertuo kiveštä viestimillä.

Tätä ennein seitoja löyvettih vain pohjosešta. Tämä seita on šuvipiirissä ta še on harvinaini ilmijö. Kolmen metrin pitkä ta kahen metrin korkie kivi muissuttau kalua tahi minnih olennon näkyö. Voit olla muinoisihmini niise näki näitä hahmoja, ašetti kiven ta uško, jotta kivi auttau mečäštyä ta kalaštua. Muinoisihmiset ušottih, jotta pyhät kivet voijah šuojella šotista ta hätöistä, parentua tautiloista.

– Šen, jotta tämä kivi on seita tovistau še, jotta kivi šeisou kolmella pienemmällä kivellä niin kuin jaloilla, ta šitä varoin on valittu kova pohja, kivi ei uppuo šuoh, kerto Karjalan Kanšallisen musejon arheologi Mark Šahnovič.

Šemmosilla seitoilla voit olla enemmän 7000 vuotta. Kiven piällä kašvau šammal, šen tutkimini auttau laškie, kuin vanha tämä kivi on.  Šammalen alla ollah kaiverrokšet, ollouko ne ihmisen vain luonnon luatimat? Še on vielä yksi kyšymyš. Arheologit ta tietomiehet šuunnitellah järještyä tällä paikalla tutkimušmatka jo tänä šykyšynä ta šen aikana šuaha enemmän tietuo kiveštä, ka nyt kivi pitäy panna valtijon šuojeluh.

Tämmöni löytö herätti kiinnoššukšen muinoisistorijah, ken tietäy kuin äijän seitoja vielä šeisou Karjalan mečissä…

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat