Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Istorijallini muisto on nuorien käsissä

Petroskoin valtijonyliopiston studentit šiivottih Kalevalan vellešhauvan. // Kuva: Kuvat vk.com/novkalev

Projektitoiminnan jatkokši tuli šen ošanottajien – Petroskoin valtijonyliopiston studenttien, Kalevalan piirin nuoriso -kanšalaisjärještön jäšenien ta Kalevalan keškikoulun opaštujien – tuttavuštumiskokouš turistialan etuštajien kera.

Tapuamisen avajaisissa projektin moderattori, Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen johtaja Nadežda Vasiljeva kerto projektin toteuttamisešta ta esitti videopresentatijon “Kalevalatalon” 10-vuotisešta toiminnašta. Šamoin projektin ošallistujie tervehti Kalevalan piirihallinnon sosiali- ta nuorisopolitiikan ošašton piällikkö L’ubov’ Nikitina.

Projektin koordinattorin, Petrozavodsk-šiätijön varajohtajan Anastasija Vorobjovan pakina koški šitä, mitä on jo ruattu projektin rajoissa. Niin, nuoret kerättih ta tutkittih sosiologisie ta istorijallis-arhiivisie tietoja piirin elämäštä Šuuren Isänmuallisen šovan kautena, pakauteltih kanta-ašukkahie, vaihettih kokemušta kollegojen kera. Lähišuunnitelmissa on šotilahien hautaušpaikkojen kunnoštamini Kalevalan pos’olkašša ta erilaiset oppimatat.

VelT-Karjalaisie matkoja -turistifirman varajohtajan Edgar Ozolinin teemana oli “Istorijallini männeisyš turismin kehityšpohjana Kalevalan piirissä”.

Tuttavuštumiskokoukšen lopušša projektin partn’ori, KT:n tieto-turistikeškukšen johtaja kerto turismin kehitykšen šuuntaukšista meijän tašavallašša šekä nuorison ošallistumisen mahollisukšista turistiobjektien kehittämiseh.

Tapuamisen tulokšena on kokemukšen ta tietojen vaihto Istorijallini muisto on nuorien käsissä -projektin teeman rajoissa.

Šiitä studentit Petroskoista šiivottih Kalevalan vellešhauvan alovehta – trimmerilla niitettih heinyä, pyyhittih polkuja, haravoitih okšie ta havuja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat