Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uuši elvytyš- ta enšiapukoneh on hankittu Karjalah

Helikopteri Bell-505 on kovottu 2018 vuotena Uralin šiviili-ilmailutehtahalla. // Kuva: Kuvat: Karjalan piämiehen lehistöpalvelu

Erikoisešti kunnoššettu šairahien kuletušhelikopteri šuoritti enšimmäisen lennon 17. heinäkuuta ta haki läsijän Kemin kaupunkista. Karjalan tašavallan šairala on šolmin šopimukšen Helidrive-yhtijön kera, kumpasen hoijošša helikopteri on.

Helikopteri Bell-505 on kovottu 2018 vuotena Uralin šiviili-ilmailutehtahalla. Koneh makšau 250 miljonie rupl’ua ta šen matkavauhti on noin 230 km tunnissa. Šopimuš on šolmittu 180 lentotunnin ajakši. Yhen lentotunnin hinta on 150 tuhatta rupl’ua. Näihi tarpehih Karjalan tašavalta on šuanun federalib’utžetista 21 miljonie rupl’ua ta viisimiljonie on myönnetty iče tašavallan b’utžetista.

– Ičeasiešša Karjala on šuanun käyttöh lentäjän elvytyš- ta enši-apu konehen. Šiinä on kaikki tarpehelliset elvytyšlaittehet: keuhkojen keinotekoni ilmanvaihtolaiteh, šyväiniskuri ta muut elvytyštoimih kuulujat laittehet. Tämmöistä konehta on jo aikasempah käytetty Leningradin alovehella. Helikopterin käyttökokemuš näytti, jotta šyväinläsijien kuolomakohtaukšet laškeuvuttih 38:šta kolmeh prosenttih. Šamoin helikopterie on käytetty auto-onnettomukšissa, eikä kulettuas’s’a šattun yhtänä kuolintapahušta, kommentoi Kanšallisen tevehyšhoitoilmailun virašton johtaja Dmitri Kozirev.

Tervehyšhoitohelikopterin käyttö on hyvin ajankohtaista niillä kylillä ta kaupunkiloilla, mit ollah hyvin loittona piäkaupunkista, konša läsijä on tervehyšuhkuajašša tilašša ta še pitäy mitä rutompah kulettua keškuššairalah.

 – Šairahien kulettamiseh mänöy vähemmän aikua, šentäh kun helikopterilla ei tarviče mitänä erikoista laškomiskenttyä. Erkoistapahukšissa še voit laškeutuo šuorah autotielläki. Tašavallan šairalan lähellä on kenttä, mi vaštuau kaikkie lentonormija. Nyt šen ympäri rakennetah aitta, ašetetah valot ta videokamerat. Paičči helikopterie šairalašša toimiu elvytyš- ta enšiapu-auto, kumpani käyt lähipiirilöissä.

Federalisella rahatuvella tašavallan šairalah on hankittu nykyaikani verišuonien tutkimušlaiteh (angiograffi). Tämän laittehen avulla voit ajoissa pal’l’aštua verišuonien erilaisie patologisie tiloja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat