Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#3 (1393)


 • #3(1393) | Lähtin minä LäkköilähOl'ga Ogneva
  Ven’an enzimäine kurortu Martsial’nije vodi vuvven peräs täyttäy kolme sadua vuottu. Tervehyönhoidolan mugah on nimitetty sen tyves olii pos’olkugi. Rahvas eloitettih nämmä muat äijiä aijomba kurortan avuamistu. Tiä on elänyh saamelastu, vepsälästy da lyydilästy. Äijil kylil täl čupul ollah juuri lyydiläzet nimet. Mugai Martsial’nije vodi -pos’olkal enne oli toine, lyydinkieline nimi.

 • #3(1393) | PeriodikaNatalja Antonova
  Parahite tänäpäi, 24. pakkaskuudu, rodih puoli vuottu aigua, ku meijän “Oman Muan” toimituksen piätoimittai Natalja Sinitskaja miärättih Periodika-julguamon johtajakse. Toimituksen puoles – ka myö jäimmö luotettavas da nerokkahas piätoimittajas, kudaman suuris ruadoprinsipois oli oigienmugažus. Ristikanzu ruadoi “Omas Muas” kaksikymmen kolme vuottu, kudamis yksitostu oli lehten piätoimittajannu. Natalja Sinitskaja on arvovaldaine žurnalistu, kirjuttai, kiändäi, kieliaktivistu. Kolmen lapsen muamo da oman suuren koin emändy. Natalja maltoi olla emändänny joga kohtas, noudi kunnon ruaduo da oman sanan piendiä. Uskommo, ku juuri net nerot pätäh nygöi uvves virras. Hyvin tiijämmö, ku mielevänny olles inehmine on prostoi da rahvahan suvaiččii, kyläläine, ei malta eigo rubie sanoi čomendelemah da ruadoloi äijäl vönyttämäh. Natalja Sinitskaja on rutto ruadolois da kebjei jallale. Kui meijän karjalaine naine elähteleh suuren julguamon virras, pagizutammo täs.

 • #3(1393) | Opastus
  Petroskois avatah ilmazet karjalan kielen lyydin murdehen kursit.

 • #3(1393) | Tutkimuš Natalie Pellinen
  VTA:n Karjalan tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutissa on valmissettu kirja “Еремеевы-Ряйхя: человек, семья, политика в карельском пограничье начала ХХ века. Исследование. Документы. Материалы / Jeremejev-Räihä: ihminen, perhe ja politiikka Karjalan raja-alueella 1900-luvun alussa. Tutkielma. Asiakirjat. Aineistot” (tiijollini toimittaja on Оl’ga Il'uha).

 • #3(1393) | KRLNatalja Vorobei
  Nykyihmiset käytetäh internettie ta nykyteknologijoja joka päivä. Myö kirjutamma tekstiviestijä muan toisella puolella eläjillä yštävillä, työnnämmä toini toisellana valokuvie ta videjopätkie, šoitamma Skypešša, kiännämmä tekstijä google-kiäntäjän avulla. Toiset “issutah” sosialiverkoissa. Toiset kerrotah ičeštä omalla kanavalla www.youtube.com -saitilla.

 • #3(1393) | Tašavalta Tat’t’ana Torvinen
  Uuši perehlukomisella tarkotettu kirja “Meijän taivahalliset puolistajat, karjalaiset pyhät” esitettih Karjalan Kanšallisešša kirjaštošša 20. pakkaiskuuta. Še kertou Karjalan muan 18 pyhän šankariruavoistah.
Partn`ourat