Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaine Dvorčča

Pedri-apostolan kirikkö nostettih Dvorčan kyläh vie Pedri I aigah, vuvvennu 1721.

Ven’an enzimäine kurortu avattih suari Pedri Suuren käskys vuvvennu 1719. Suaril himoitti suaha oma tervehyönhoidolu, kudai olis yhty hyvä kui sih aigah kuulužat Pirmont da Spa, kunne Pedri Suuri kävyi juomah parandajua vetty. Mostu vetty nikui ei voidu löydiä Ven’al vuodessah 1714.  

Kodvan vuotettu löydö

– Parandajan vezinouzeman, ilmai kudamua ei suannus avata kurortua, löydi paikalline lyydinkarjalaine Iivan Rebojev. Kendjärven zavodan pal’l’al ruadai voimatui syväinkerätaudih. Händy työttih tänne, Raudusuole, yhtes vedäjienke, auttamah nostua suospäi raudua. Nygöi sanottas: työttih kebjieh ruadoh. Juuri häi löydi parandajan vezinouzeman suonreunas. Ga allus ei tiedänyh, ongo se parandai vai ei, sanou Martsial’nije vodi -muzein johtai F’odor Kuz’min. 

Iivanua juotatti. Vien juoduu miehel rodih parembi. Jatkau F’odor Kuz’min:

– Sit häi piädykauti kolme päiviä peräkkäi joi sidä vetty da rugoili Jumalua piästiä tavvis. Dai syväinkeriä heitti kiviständän da mies terväh oli jo endizes väis. Ihastuttuu häi rubei kaikile sanelemah vezinouzemas. Viesti mägizavodoin piälikön Genninan kauti viettih Pedri Suurele. Sen jälles, konzu suarin douhturit tovestettih, ku vezi on toven parandai, avattih kurortu. Ga Gennin ruadoi pahoi. Häi sanoi, ku iče löydi vezinouzeman. Sendäh täs ruavos Pedri Suuri palkičči händy nimimedaljonal da lahjoitti vie kogonazen kylän Piiterin lähäl. Genninan käskys oli valettu tämä čugunplita. Sih on kirjutettu, ku vezinouzeman löydi juuri Gennin. Ga Iivan Rebojev oli julgei mies. Konzu häi tiijusti, ku vierahanmualastu palkitah, suutui da sai abuu. Kirjah maltai mies autoi kirjuttua kirjazen Pedri Suurele. Kevätkuun 22. päivänny vuvvennu 1720, konzu suari oli jo tostu kerdua käymäs kurortal, Iivan tuli eččimäh tänne todistu tottu. Ei ole dokumentoi sih näh, vastavuigo Iivan suarinke vai ei. Ga toinah vastavui. Pedri I vastavuihäi da pagizi rahvahanke. Suari tarkah lugi kirjazen da loppuh kirjutti oman piätöksen: “Ku enzimäine parandusmerki oli hänes, piästetäh händy kodikonnunke kaikis ruadolois da maksulois vaskizavodoil. Pedri.”

Tämän kirjutuksen pohjal Iivan Rebojevale oli annettu virralline bumuagu. Sen mugah händy da kaikkii jälgeläzii ijäkse kaikkie piästettih jygielöis ruadolois Kendjärven zavodal da valdivonnalogoin maksandas. Sidä paiči ilmazekse igiä hänele oli annettu muat kodikylän Viidanan lähäl. Häi sai meččiä, niittyy da kyndömuadu. Yhtelläh ei ole nimidä igästy. Nevvostovallan tulduu kai suarin käskyt hyllättih...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat