Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kieltä youtubeh

Nykyihmiset käytetäh internettie ta nykyteknologijoja joka päivä. Myö kirjutamma tekstiviestijä muan toisella puolella eläjillä yštävillä, työnnämmä toini toisellana valokuvie ta videjopätkie, šoitamma Skypešša, kiännämmä tekstijä google-kiäntäjän avulla. Toiset “issutah” sosialiverkoissa. Toiset kerrotah ičeštä omalla kanavalla www.youtube.com -saitilla. Mieki ušeičči laitan videjoja youtubeh ta niin kerron Karjalan Rahvahan Liiton toiminnašta, karjalaisista, karjalaisien kulttuurista ta kieleštä.

Pualikka käteh, kyykkä kouluh -projektin rajoissa myö kuvasima venäjänkielisen opaššušvidejon kyykkäpelistä, min panima youtubeh rahvahan kačottavakši. Videjo on kiännetty enklanniksi ta karjalakši. Filmin luatijan ta leikkuajan kera myö piättimä lisätä teksikiännökšen videjoh näin, jotta joka kaččoja vois iče valita, tahtouko hiän kaččuo videjota karjalankielisen tahi enklanninkielisen tekstikiännökšen kera, tahi vouse ilman kiännöštä.

Saitti www.youtube.com tariččou tämän mahollisuon omilla käyttäjillä: ašetukšet-merkin painuamalla näkyy, millä kielellä videjo on kiännetty ta šiinä kohašša voit valita šiula šopiva kiännöš. Toisin šanoin, teksikiännöš ei ole kiinitetty videjoh (kuin, esimeksiksi, Karjalan televisijon kanšalliskielisen toimitukšen ohjelmissa), kun kaččoja tarvinnou tekstikiännöštä, hiän iče voit avata šen. Saitti ei kiännä videjoita automattisešti, vain videjon luatijat voijah lisätä kiännökšet saitilla tekstidokumenttina erikoisen tietokonehohjelman avulla.

Konša rupesima laittamah omat kiännökšet youtubeh, niin enklanninkielisen kiännökšen kera ei ollun mitänä proplemua. Valiččima tekstikiännökšen nimekši “Enklannin kieli” ta laittoma teksidokumentin internettih. Ka kun rupesima laittamah šinne karjalankielistä kiännöštä, niin näkimä, jotta karjalan kieltä ei ole kielien valintavarašša. Luvettelošša on 187 kieltä ta kaikki ollah “šuurie” (enemmän miljonua pakasijua). Ne ollan enklanti, šakša, ranška, indonesijan kieli ta muut. Luvettelošša on ni čeroki-intianijen kieli (300 000 pakasijua).

Meilä ei jiänyn mitänä muuta, kun vain laittua oma karjalankielini tekstikiännöš šuomen kieli -nimellä. Ka šamalla myö kirjuttima youtube-saitin teknilliseh tukeh oman ehotukšen, kumpasešša pyrittimä lisätä karjalan kieli tekstikiännökšien kielien valintavarah. Myö kirjuttima šelvällä venäjän kielellä, jotta karjalaiset ollah nerokkahat nykyaikasien teknologijien käyttäjät ta tahotah levittyä omua kieltä internetissäki.

Vaštaušta emmä ole vielä šuanun, ka toivomma, jotta youtube-saitin valmistajat otetah huomijoh meijän ehotuš ta annetah ”pienilläki” kanšoilla mahollisuš käyttyä internetissä muamonkieltä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat