Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kirja karjalaisista pyhistä ilmešty kuuvvella kielellä

Karjalan kielellä Karjalaiset pyhät -kirjan ainehiston oli kiäntän Zinaida Dubinina. Kirjan presentatijošša hiän kerto omašta kiännöšruavošta. // Kuva: Kuva otettu gov.karelia -nettišivuilta

Uuši kirja nimeltäh ”Meijän taivahalliset puolistajat, karjalaiset pyhät” esitettih Karjalan Kanšallisešša kirjaštošša 20. pakkaiskuuta.

Perehlukomisella tarkotettu kirja ilmešty viime vuuvven lopušša. Še kertou Karjalan muan 18 pyhän šankariruavoistah. Še on kaunehešti kuvitettu ta šiinä erikseh on šelitetty ne šanat, kumpasien ymmärtämini lapšilla voit tuuvva vaikeukšie.

Kirjan enšimmäini painoš ilmešty venäjän kielellä perehen hyvänluajintaprojektin rajoissa. Šen painošmiärä ei ollun šuuri ta še annettih Petroskoin ta Karjalan jeparhijah. Toini painoš ilmešty Jelena ta Gennadi Timčenkon hyvänluajintafondin, Petroskoin Aleksanteri Nevskin tuomijokirikön šeurakunnan Utešenije (Rauhottamini) -hyvänluajintafondin šekä projektin ošallistujien tuvella. Kirja painettih eri varianttiloissa – venäjän, enklannin, karjalan, armenijan, ukrainan ta valkovenäjän kielellä. Kirjan enklanninkielisen versijon šata kappalehta luovutetah Karjalan piämiehellä, jotta hiän vois lahjottua niitä Karjalašša kävijillä ulkomualaisilla vierašjoukoilla.

Šitä paičči kirjoja juatah kanšallis-kulttuurisih järještöih, kirjaštoih, kouluih, musejoih, opistoih, lapšien polniččoih šekä Karjalan opaššuškehitykšen instituuttih, käyttyäkšeh niitä Uškontokulttuurien perušehet -kurššilla.

Projektin piätarkotukšena on lapšien oikieuškollini šivissyš perehien kašvatukšešša.

– Mie toivon, jotta täštä kirjašta tulou joka oikieuškollisen perehen käsikirja, jotta lapšet kašvettais näillä mainijoilla esimerkkilöillä, toivo Petroskoin ta Karjalan mitropolitti Konstantin.

Kirjan luatija Svetlana Šlikova kiitti kaikkie avuštajie ta kannattajie.

– Tämä kirja on šuunnattu tulovaisuoh – meijän lapših, punukkoih, jälkipolviloih, Svetlana Šlikova korošti.

Karjalan kielellä kirjan ainehiston oli kiäntän Zinaida Dubinina. Fondi luovuttau 25 kappalehta karjalankielisen versijon painokšešta Karjalan Rahvahan Liitolla.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat