Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kieltä näkyvih

Jyškyjärviläini Tatjana Lukina eläy tällä hetkellä Petroskoissa. Dobrininan kavulla šeisou hänen kotitalo. Tatjana hyvällä mielellä tuli apuh ta šuoštu viemäh nimitaulut omah kyläh // Kuva: Natto Varpuni

Karjalan Rahvahan Liiton toteuttaman 30 vuotta yheššä -projektin rajoissa on šuatu valmehekši karjalainkieliset nimitaulut Jyškyjärven kylän Dobrininan kavun 52 talolla.

Aleksandra Dobrinina oli Jyškyjärven felššerina ta kylän kašvistarhan peruštajana. Aleksandra F’odorovnan ruato on šäilyn jyškyjärviläisien muississa.

– Tänä vuotena täytty 125 vuotta naisen šyntymäštä, KRL:n johtaja Natalja Vorobei šano, – Omalla toiminnalla myö tahomma näyttyä omua kunnivuo tällä mahtavalla ihmisellä šekä tuuvva karjalan kieltä näkyvih karjalaisešša kyläššä. Nimitaulujen valmistamini ei ole halpa homma. Ušomma, jotta Dobrininan kavun eläjät innolla pannah nämä nimitaulut omien talojen oččašeinih.

Lähiaikoina nimitaulut kuletetah Petroskoista Jyškyjärveh ta juatah Dobrininan kavun eläjillä. 

30 vuotta yheššä -projektie toteutetah KT:n Kanšallispolitiikan ministerijön kannatukšella.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat