Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Keškiajan kučču Onegajärven rannoilla

Ammattilaini šeppä Andrei Silkin opašti halukkahilla rauvan takomistaituo. // Kuva: Irina Zaitseva

“Pohjosen legendat” on mainikaš ta monipuolini toimenpito. Festivalin ohjelmašša oli huvija, työpajoja, istorijallisie keškiaikasie tappeluja, musiikkijoukkojen esitykšie ta kauppoja.

Festivalin kenttyä kiertyässä šatuin tapuamah nuoren miehen keškiaikasešša puvušša. Miehen nimi oli Vladimir Il’uha. Hiän innoštu rekonstruointih kymmenen vuotta takaperin, šentäh kun hiän aina oli kiinnoštun istorijan šyvien šisäkyšymykšien tutkimisešta ta lisäkši tykkäsi näpertämiseštä. Vladimir on Skål-klubin jäšen. Tämä šana merkiččöy kalluo, mal’l’ua. Näin kuulu muinois-skandinavilaini ryyppyšana. Skål erikoistuu Viikinkiaikah. Hyö rekonstruoijah skandinavilaisien, slaavilaisien, karjalaisien ta vepšäläisien elämyä. Vladimir kerto jotta klubin jäšenet toissetah erähie juttuja melko tarkkah još artefaktit ollah hyväššä kunnošša. Ka konša artefaktit ollah pahašša kunnošša, pitäy eččie lisyä tietuo, pitäy lukie äijän. Tiijot ollah oikein hajanaisie, šentäh on vaikie järještyä niitä.

Klubin jäšenet iče luajitah vuatteita. Lisäkši, hyö ruvettih opaštumah rautasien ašeijen luatimista.

Festivalissa oli tarjolla erilaisie huvija lapšilla. Miušta mukavimpina niistä oltih Katapul’ttien ampumašali ta Sulitsan heitto. Katapul’ttien ampumašalin pienet ošallistujat šorrettih vihollisie katapul’ttien avulla. Ne katapul’tit ollah antikkisen piirityšašien pienennettyjä mallija. Mie iče ošallissuin sulitsan heittoh. Sulitsa on keškiaikani venäläini kepie heittokehäš. Taistelun aikana niitä heitettih vihollisen kilpeh, jotta hiän ei vois käyttyä šitä.

Muinosien pelijen talošša tuttavuššuttih keškiaikasih intellektualisih pelilöih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat