Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Kalitta” yhisti karjaisie

Kalitta-pruasniekka alko šuurella kululla lauluineh ta tervehykšineh. Lippujen kešeššä oli ni karjalaisien lippu. // Kuva: Uljana Tikkanen

Jo nellättä kertua Tolmačču-kylän pruasniekka keräsi karjalaisie ta vierahie eri paikoista. Tiälä oli rahvašta Šuomešta, Valko-Venäjältä šekä šuuri joukko Karjalašta. Kaikkieštah juhlašša kävi enemmän kuutta tuhatta vierašta. Pruasniekka alko šuurella kululla lauluineh ta tervehykšineh. Šatoja artistoja kaunehissa pukuloissa, rumppujen šoittajat ta festivalin järještäjät liput kiäššä aššuttih keškikatuo myöten juhlan pitopaikkua šuaten. Lippujen kešeššä oli ni karjalaisien lippu.

Pruasniekka piettih šuurella pellolla, šielä jokahini šai löytyä ičellä miellyttävyä mavun mukah. Oli kakši šuurta lavua, kumpasilla esiinty yli 30 ryhmyä. Niijen luvušša oltih folkloriryhmät Karjalašta. Molommalla lavalla esiinty karjalaisen laulun Meijän pajo -joukko Priäžäštä. Artistat laulettih karjalakši šekä näytettih Kintahan kylän starinan, kuin kintahalaiset käytih Piiterissä. Esityš nakratti kaččojie ta artistoja kaimattih lavalta kovilla räpytykšillä. Pienemmältä lavalta vierahie tervehittih Aunukšen karjalaiset, Pakkasen kaveri Luminaine ta mifologini Vieristä-hahmo. Hyö kerrottih omašta kojista ta kučuttih kaikkie Pakkasen luokse Pakkaisukkojen kisoih.

Juhlašša kuulu karjalaista musiikkie. Mimmosie lauluja-pajoja-viržijä lauletah Karjalan mualla? Aunukšen pajoja laulo Aunukšen kuoro, Priäžän runoilijan Aleksandr Saveljevin runoilla šepitettyjä lauluja esitti Meijän pajo -ryhmä ta tverinkarjalan murtehella laulo Virži-lauluryhmä Lihoslavlista.

Laulujen ta esitykšien lisäkši oli šuuri jarmanka, mih ošallistu noin 150 muasterie. Kasitöitä ta suveniirija riitti kaikilla. Yhtänä karjalaista pruasniekkua ei pietä ilman makeita šyömisie. Tolmačušša šai maissella kaikenmoisie piiraita. Šen lisäkši festivalissa piettih ni piirua-kilpailu, missä potakka-, marja-, rahka- ta muut piiruat kilpailtih keškenäh. Piiraita maisseltih ni juhlan šuuret vierahat – Karjalan kanšallisušpolitiikan ministerin enšimmäini šijahini Andrei Manin ta tverinkarjalaisien yhteiskunnallisen järještön johtaja Nikolai Turičev. Parahakši piiruakši valittih Aunukšen naisien paistama piirua šekä Tverin alovehen Sosvitkojen kyläkunnan piirua.

Joka vuosi festivalie varoin paissetah šuuri kalitta. Tänä vuotena še ei ollun niin šuuri, kuin viime vuotena, ka še oli kaunehempi ta šillä oli perintehellini täyteh: huttu, potakka ta rahka. Kalitta šyötih muutomašša hetkeššä, kuni mie otin valokuvie, šiitä ei jiänyn paluakana.

Vuuvvešta vuoteh Kalitta-festivali tulou paremmakši ta keryäy enemmän vierašta. Toivottovašti šeuruavina vuosinaki tverinkarjalaista kalittua tulou maistelomah vielä enemmän karjalaista.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat