Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Konzu lapset ollah pienet, heile voibi opastua hos midä”

Alisa Gubareva on valmistamas Pun’uine-suarnua karjalan kielel vuvvennu 2007 Petroskoin Marjane-päivykois. // Kuva: Margarita Kemppainen, “Oma Mua”

Karjalan kielen aktivistu, päivykoin opastai kolatselgäläine Alisa Petrovna Gubareva on ruadanuh lapsien kazvattajannu 53 vuottu, niis 37 vuottu Petroskoin lapsien päivykois n:o 56 “Marjane”. Alisa Petrovna oli enzimäzii, ken rubei 1980-vuozien lopus opastamah karjalan kieleh pienii lapsii päivykois. Karjalan kielen opastamizes pienile lapsile oligi meijän pagin.

– Marjane-päivykois sinä opastit lapsii pagizemah karjalakse. Kuibo se tuli sinule mieleh?

– Ku minä olen karjalane, minä olin pieni, enhäi tiedänyh ven’an kieldy, ainos pagizimmo karjalakse. A gu roittih moizet vuvvet, tuli minul piäh: pidäy lapsile opastua karjalan kieldy. Miksebo se meijän čoma kieli rubieu häviemäh? Se yksi. Da toine: konzu ollah lapset pienet, lapsil voibi opastua hos midä. Ku minä olin jo mondu vuottu ruadanuh, konzu annat lapset školah, sit ainos duumaičet, ku otat pienet lapset, midä nygöi nämmien lapsien kel uuttu vois opastuo? I sit tuli mieleh: anna ei hävie meijän karjalan kieli. I rubein minä heil opastamah karjalan kieldy.

– Sehäi oli se aigu, konzu karjalazil annettih valdu jiävie omua muamankieldy. Konzu ei pidänyh huijustellakseh, ku sinä olet karjalaine, ku pagizet karjalakse. Mugahäi?

– Myö emmo huijustelluh nikonzu. Kačo, minä gu školas opastuin, meidy, karjalazii, ei otettu ven’ankielizih kluassoih opastumah. Pidi kai opastuo suomen kielel. A ven’an kieli oli toizes kluasas. I sit oli, kačo: kois karjalakse, školas suomekse da sit vie ven’akse. Sit rodih moine aigu, pidäy säilyttiä omat kielet...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat