Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ruskealan marmorakallivoissa šai ihailla oopperua

Musiikin ihailijie ei pölättän paha šiä. Vihmah kaččomatta festivalin vierahat kuunneltih artistojen esitykšie marmorakallivojen kešen. // Kuva: Nikolai Gornev

Tänä vuotena festivalin ohjelma kešti kakši päivyä ta keräsi noin kuuši tuhatta vierašta. Enšimmäisenä päivänä kuuntelijat šuatih ihailla rokmusiikkie simfonisešša šovitukšešša šekä klassillisie tevokšie nykyaikasešša kajahtelušša. Toisena päivänä ativoilla oli varuššettu šuuri ohjelma, kumpasešša esiinnyttih venäläisen ta ulkomualaisen oopperan “tähet”.

Karjalan piämieš Artur Parfenčikov, kumpani aikoinah ehottiki ajatukšen viettyä musiikkifestivali vuarapuistošša, kirjutti omalla šivulla VK-sosialiverkošša:

– Tämän idejan lahjotti iče luonto. Musiikki, mi kuuluu vejen yllä ta mitä ympäröi louhokšien marmorakallivot, antau unohtumattomie vaikutukšie.

“Ruskeala Symphonyn” järještäjät kučuttih musiikkifestivalih monie tunnettuja artistoja, niijen luvušša oli solisti Yu Li-Hong Kiinašta, Bol’šoi-teatterin solisti Vasili Lad’uk, Venäjän kanšanartista Jevgeni Kn’azev, koko muajilmašša kuulusa torvenšoittaja Sergei Nakar’akov.

– Tašavallan valloilla on monta šuunnitelmua, mitein vois kehittyä festivalie, kerto piämieš Parvenčikov tapuamisešša lehtimiehien kera. – Jo on šelvä, jotta še tapahtuma tulou jokavuotisekši ta perintehellisekši. Tulovaisuošša festivalin ohjelmah voit liittyö ni rahvahan musiikki, kuin karjalaini, niin ni toisien kanšojen. Šamoin festivalin järještäjät ajatellah mahollisuošta kuččuo toimenpitoh Karjalan ta Venäjän teatterija.

Vuarapuiston alovehella yhtäaikua festivalin kera piettih vielä monta toimehpituo, toisien lisäkši jokavuotini VI koko Venäjän tapahušturismin Russia Event Expo -jarmankka.

Mukavat temaattiset kentät kiinnoššettih musiikkifestivalin vierahie. Jarmankan aloveh oli juattu moneh ošah, šiinä oli kulttuurini, kulinarini, istorijallisen rekonstruoinnin ta festivalien ošat. Jarmankašša Venäjän 40 alovehta esitettih omie projektija, kumpasista monet tultih jo brendiksi: Pohjoismarja- ta Elon pu -festivalit, Hillon šyntymäpäivä -projekti, Čuuppu-pos’olkan Pohjois-Karjala -puolimaratoni.

Konša Karjalan piämieš tuttavuštu istorijallis-kulttuurisen Pol’arni Odissei -keškukšen esittelyšeinäh, hiän ehotti peruštua Ruskealašša interaktiivisen ekspositijon laivanrakennukšen mallien kera. Vuarapuiston johtajua Aleksandr Artemjevie hyvin kiinnošti tämä idejä. Hiän korošti, jotta laiturit ollah valmehet, jäi vain tuuvva laivoja oppahien kera.

Ruskeala Symphony -musiikkifestivalin aikana vuarapuistošša oli virallisešti avattu Kalevala-etnopuisto tunnetun eepossan juonien mukah. Nyt Ruskealašša ruvetah kertomah Kalevala-eepossašta ta karjalaisešta kulttuurista.

KareliaSportFest-projektin joukko rakenti etnopuiston marmorakentällä Italijalaisen louhokšen lähellä.

– Myö huomasima, jotta joka vuosi Ruskealah käyt šatoja tuhanšie turistija, ka hyö miteinkänä ei tuttavuššuta vuarapuistošša karjalaiseh kulttuurih, kerto järještäjien joukon jäšen Anastasija Nerovnaja etnopuiston avajaisissa. – Ta myö piättimä, jotta Kalevala-eepossan mukah luajittu etnopuisto voit hyvin auttua.

Etnopuistošša voit nähä eepossan jumaloja ta šankarija, tuttavuštuo “Kalevalan” juoneh, šuorittua kvestin tehtävie šekä levähtyä karjalaisešša spa-salonissa. Enši vuotena puistošša ilmeštyy vielä ni ekologini polku.

Etnopuiston aloveh on juattu kahteh ošah: Pohjolah, missä eläy Louhi, ta Väinöläh, mistä on kotosin Väinämöini. Kävijillä annetah kirjaset Kalevala-starinan kera, kumpasen mukah šuau tuttavuštuo eepossan šankariloih. A kvesti-pelin voittajilla lahjotetah suveniirija.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat