Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sobornaja aukivuo tutkien

Vuotena 1978 ašetettu Petroskoin yštävyškaupunkien muistomerkki vuatiu remonttie. // Kuva: Irina Zaitseva

Oppimatka alko KT:n kanšallisen kirjašton šeinissä, missä opaš Margarita Vančurova, kotišeutukirjallisuon ta bibliografijan ošašton piäbibliografi, jo vuotti matan ošanottajie.

– Lukekkua katuja kuin kirjoja -projekti alko kirjaštošša 2013 vuotena. Šen rajoissa kirjašton spesialistit pietäh oppimatkoja Petroskoin katuja myöten. Enšin oli valmissettu vain kolme matkua, nyt niitä on enemmän: Onegan rantakatu, Kirovin (Sobornaja) aukivo, Puškinskaja katu, Kulttuuri- ta lepopuisto, K. Marxin valtakatu (Mariinskaja katu), Lososinka-joven tulva, Linnannellikön muistotauluja -matka, Kuibiševin katu, Gyllingin rantakatu ta Kalevala-eepossa Petroskoin kartalla -buššioppimatka. Joka kävely keštäy noin puolitoista tuntie.

Oppimatat on tarkotettu Petroskoin eläjillä, ka toičči niihi ošallissutah ni turistit. Projektin tarkotukšena on kertuo innokkahilla kaupunkin rikkahašta istorijašta šekä ehottua kirjallisutta, jotta ihmiset voitais leventyä ta šyventyä šuatuja tietoja.

Oppimatan alušša Margarita Vančurova kerto aukivon istorijašta. Šen rakennukšie noššettih eri aikakaušina ta arhitektorit šuunniteltih aukivuo šillä tavalla, jotta šen rakennukšet šovittais toini toiseh. Kirovin aukivo on 1700-luvun kivirakentamisen muistomerkki.

Eri kaušina aukivo kanto eri nimijä: Sobornaja, Tašavallan aukivo, Vapauten aukivo ta loppujen lopukši Kirovin aukivo. Še paikka aina oli yhteiskunnallisen elämän keškukšena. 1700-luvulla šiinä oli kakši kirikkyö: Voskresenskaja ta Petropavlovskaja, mitä käytettih majakkanaki, šentäh kun še oli järven lähellä. Ka aukivo šai Sobornaja-nimen vain šen jälkeh, kun vuotena 1872 oli rakennettu šuuri Sv’atoduhovski piäkirikkö.

Karjalan taitehmusejon rakennukšešša ennein oli kanšallini opisto, a myöhemmin – miehien gimnasija. Nykyaikasešša Kiži-musejon näyttelykeškukšešša šijouttautu teknillini ammattiopisto. Vuotena 1885 Sobornaja aukivon keškeh ašetettih Aleksanteri II pačaš.

Vuuvvešta 1936 alkuan aukivo kantau Sergei Kirovin nimie. Šamana vuotena aukivon kešeššä ilmešty neuvoštoajan poliitikon pačaš, min luatijina oltih veštäjä Matvei Manizer ta arhitektori Lev Iljin.

Oppimatka loppu Petroskoin yštävyškaupunkien muistopaččahan luona.

Šeuruava oppimatka pietäh 30. elokuuta klo18.00. Šen ošallistujilla on mahollisuš tutkie Onegan rantakatuo. Lisyä tietuo voit šuaha kirjašton verkkošivulta tahi telefonissa 78-28-76.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat