Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#34 (1424)


  • #34(1424) | LugemistuNatalja Gilojeva
    Karjalakse kiännettyh da tänä vuon jullattuh Peppi Pitkysukku -kniigah näh on olluh jo eriluadustu kirjutustu. Moizen kuulužan tevoksen kiännös ei voinnuh jiäjä huomuamattah. Kerras, konzu vai karjalankieline Peppi oli piässyh ilmah, minulleni juohtui mieleh pagizuttua sen tostu kiändäjiä, Aleksi Ruuskastu, sendäh ku juuri hänes myö voizimmo tiijustua täs mieldykiinnittäjäs kiännösruavos. Pahakse mielekse Tamara Ščerbakova, kuduanke Aleksi luadii kiännösty puarakkai, ei ehtinyh nähtä omua armastu Peppii jullatunnu. Sanakse, tämä pagizuttelugi vähäzel hätkestyi sendäh, ku Aleksi ei olluh valmis kerras Tamaran kuolendan jälles pagizemah Peppih näh. En rubie äijiä pagizemah omas puoles, kačommo parem, kui Aleksi on vastannuh kyzymyksih.

  • #34(1424) | Kylän elostu   Tatjana, Galina da Lidija Jelisejevat
    Elokuun loppupuoles Kinnermän kyläh käi italielastu turistua.

  • #34(1424) | MatkustamineOl'ga Dubitskaja
    Vitoslavlitsi on Novgorodan puuarhitektuuran muzei, kudai on sijoitannuhes Novgorodan lohkol, Pyhän Jyrrin manasterin rinnale, M’ačino-järven rannale.
Lugijan mielii
Partn`ourat