Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#34 (1424)


 • #34(1424) | LugemistuNatalja Gilojeva
  Karjalakse kiännettyh da tänä vuon jullattuh Peppi Pitkysukku -kniigah näh on olluh jo eriluadustu kirjutustu. Moizen kuulužan tevoksen kiännös ei voinnuh jiäjä huomuamattah. Kerras, konzu vai karjalankieline Peppi oli piässyh ilmah, minulleni juohtui mieleh pagizuttua sen tostu kiändäjiä, Aleksi Ruuskastu, sendäh ku juuri hänes myö voizimmo tiijustua täs mieldykiinnittäjäs kiännösruavos. Pahakse mielekse Tamara Ščerbakova, kuduanke Aleksi luadii kiännösty puarakkai, ei ehtinyh nähtä omua armastu Peppii jullatunnu. Sanakse, tämä pagizuttelugi vähäzel hätkestyi sendäh, ku Aleksi ei olluh valmis kerras Tamaran kuolendan jälles pagizemah Peppih näh. En rubie äijiä pagizemah omas puoles, kačommo parem, kui Aleksi on vastannuh kyzymyksih.

 • #34(1424) | Kylän elostu   Tatjana, Galina da Lidija Jelisejevat
  Elokuun loppupuoles Kinnermän kyläh käi italielastu turistua.

 • #34(1424) | MatkustamineOl'ga Dubitskaja
  Vitoslavlitsi on Novgorodan puuarhitektuuran muzei, kudai on sijoitannuhes Novgorodan lohkol, Pyhän Jyrrin manasterin rinnale, M’ačino-järven rannale.

 • #34(1424) | TaloušValeri Sidorkin
  Elokuun lopušša Venäjän yksi vanhimmista lapšien rautateistä – Malaja Okt’abr’skaja -rautatie juhli 70-vuotispäivyäh.

 • #34(1424) | Tutkimuš Natto Varpuni
  Petroskoin ta Priäžän karjalaiset liityttih Venäjän Tieto-Akatemijan lingvistisien tutkimukšien instituutin projektih. Piiteriläiset tutkijat Valerija Kolosova ta Ol’ga Beličenko ruvettih keryämäh Karjalašša karjalaisien ta venäläisien tietoja, mit kuulutah etniseh kašvioppih.

 • #34(1424) | VuokkiniemiUljana Tikkanen
  Pertti Virtarannan šyntymäštä on männyn 100 vuotta. Elokuun 25.–26. päivinä Kuusamošša piettih Tie Vienaan -simposiumi. A elokuun 28. päivänä Virtarannalla omissettu Šalomailla ta tutkimukšen valtateillä -seminari oli pietty Vuokkiniemeššäki.
Partn`ourat