Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ilmeštyykö lapšien rautatie Petroskoissa?

Malaja Okt’abr’skaja -rautatien yksi parahista kašvattiloista – ašeman päivyštäjä Lev Šumanski. // Kuva: Kuva otettu L. Šumanskin kuva-arhiivašta

Vuosien mittah Malaja Okt’abr’skaja-rautatiellä valmissettih kymmenentuhatta rautatiekuletukšen spesialistie. Esimerkiksi, vuosina 2017–2018 šiinä opaštu yli tuhat lašta ta teini-ikäistä.

Pitäy mainita, jotta monta vuotta Malaja Okt’abr’skaja-rautatien piällikkönä oli Petroskoin rautatieopiston valmistuja Mihail Matvejev. Hänen aikana lapšien rautatie alko toimie uuteh tapah. Lisäkši, še tapahtu Petroskoin rautatieopiston toisen valmistujan Viktor Stepovin avulla. Juuri šiih aikah Stepov ohjasi Otk’abr’skaja-rautatietä, šiitä mieš tuli Venäjän Rautateijen (RŽD:n) varajohtajakši, a nykyjäh hiän on koko Venäjän rautatiekuletukšen tutkimušinstituutin johtajana.

Enšin Malaja Okt’abr’skaja-rautatiellä toimi yksi linja Piiterin Ozerki-šeuvulla. Kuuši vuotta takaperin oli avattu uuši linja – Molod’ožnaja-rautatieašemalta alkuan (Kupčino-kaupunkinošašša) Tsarskosel’skaja-rautatieašemah šuaten (Puškin-kaupunkissa).

Viisi vuotta takaperin Malaja Okt’abr’skaja-rautatien piämiehekši tuli perinnöllini rautatieläini Vladimir Čilikin. Aikoinah hiän oli yhteyveššä Karjalan kera – rakenti kaitaraitasie rautateitä Päl’män lespromhosie varoin. Niistä ajoista alkuan Vladimir Čilikinilla on ollun erikoini košetuš Karjalan tašavaltah. Konša mie tapasi Vladimir Borisovičin kera, hiän pakasi Pienen lapšien rautatien ošašton mahollisešta rakentamisešta Petroskoissa.

– Tuanoin myö šaima kakši uutta veturie ta muutoman uuvven matkuajavaunun lapšien rautatietä varoin, šelitti Vladimir Čilikin. – Veturi ta vaunut, kumpaset šitä ennein oltih meilä käytöššä on otettu pois kirjoilta, ka niijen kunta on hyvä. Nyt myö voisima lahjottua niitä Petroskoilla. Tulovaisuošša mie haluosin nähä Onegan rantakavulla, mistä näkyy luonnonkaunis lakši, Petroskoin lapšien rautatien. Muitein še on paikallisien valtojen asie.

– Toivon, jotta miuh idejah kiinnoštuu Karjalan tašavallan rautatiejohtokunta. Vet tällä lapšien rautatien huaralla vois valmistua Karjalan rautatiekolledžin abiturijenttija, tulijie rautatieläisie. Voisima luatie tämän huaran Malaja Okt’abr’skaja -rautatien ošaštokši ta Petroskoin rautatiešolmun šuurien yritykšien kera auttua šiännöllisešti käyttyä šitä.

Lapšien rautatie Petroskoissa tulis mukavakši kaupunkin šekä Karjalan brendiksi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat