Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaisien viisahuon keryämini jatkuu

Elokuušša piiteriläiset tietomiehet käytih keruumatalla Petroskoin ta Priäžän karjalaisien luo. Kuvašša on Priäžän piirin Pyhäjärven kylä. // Kuva: Natalja Vorobei

– Meilä on kyšymyšlista, min mukah myö tallennamma tietoja ihmisiltä, tutkija Valerija Kolosova kerto. – Šiinä listalla on kyšymykšie šienistä, marjoista, kašviloista, kašvien juurista ta šen šemmoista. Meitä kiinnoštau mečän antimien käyttämini arkielämäššä, ritualiloissa, liäkärialalla, eläinliäketiijošša keittotavoissa. Myö kyšymmä entisistä ajoista ta nykypäiväštäki. Keryämmä tietoja asientuntijilta šekä tavallisilta ihmisiltä, ket tiijetäh kašvien karjalankielisie nimijä ta ket šännöllisešti käyväh meččäh. Myö tahomma šuaha šelväkši, mimmosissa šuhtehissa luonnon kera ollah Karjalan eläjät ta mitein ihmisien tiijot kašvien käytöštä muututah ta kehitytäh.

Tutkijat šuoritettih enšimmäini tutkimušmatka Karjalah elokuušša. Šilloin hyö kerättih tietoja Petroskoin ta Priäžän rahvahalta. Nyt naiset šuunnitellah matkua Karjalan pohjoispiirilöih, Vienan Karjalah. Matka meinatah toteuttua šyyškuušša. Projektin tarkotukšien mukah tutkijien pitäy kerätä tietoja 30 karjalaiselta ta 30 venäläiseltä.

– Konša šanomma ihmisellä, jotta keryämmä tietoja etniseštä kašviopista ta tahomma kyšellä kašviloista häneltäki, niin heti šuamma vaštaukšen: “Mie mitänä en tiijä!”, tutkija Ol’ga Beličenko šano. – Ka pakinan jälkeh monet ihaššutah, jotta hyö ihan kuin lapšuošša käytih, niin äijän mukavie tietoja ta unohettuja muisselmie noššettih meijän kyšymykšet.

Projektin rajoissa šamantyyppistä tutkimušta šuoritetah Šuomešša, Liettuašša, Romanijašša, Valko-Venäjällä ta Ukrainašša. Rahotušta projektin toteuttamiseh on šuatu Europan tutkimušneuvoštolta. Projektin tulokšena painetah kirja kašvien käytöštä ta kanšan liäketiijošta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat