Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Diplomiruavošta taitehelliseh löytöh

Kohtauš Karjalan Kanšallisen teatterin Auto ajau merellä päin -spektaklista

“Okna” on kanšainvälini kamariteatterien festivali. Festivali järješšettih vašta toista kertua, kuitenki šitä jo nyt šanotah arvokkahakši festivaliksi. Šiih tultih teatterit Moskovašta, Piiteristä, Kazanista, Novosibirskista ta muista Venäjän šuurista kaupunkiloista, Ruočista ta Moldovašta. Festivalih piäštih voimakkahat näytökšet ta niijen joukošša oli Karjalan Kanšallisen teatterinki spektakli “Auto ajau merellä päin”. Näytelmän valmistamiseh ošallistu pieni ryhmä: ohjuaja, kolme näyttelijyä ta koreografi. Hyö kaikki ollah šamua mieltä, jotta festivali oli pietty korkiella tašolla ta oli vaikie kilpailla toisien kera. Näytelmie arvoššettih tunnetut kriitikot, eryähät heistä kuulutah Kultanuamijo -kilpailun arvostelijien joukkoh. Erikoista huomijuo arvoštelijat kiinitettih karjalaisen näytelmän tanšših. 

– Monissa spektaklissa olen nähnyn, jotta tanšši ta iče spektakli ollah niin kuin erikseh toisistah. Mie yritin šulauttua tanššin spektaklih, jotta še auttais ymmärtyä näytelmyä, šitä ilmapiirie, kumpasen ohjuaja on luonun spektaklih. Ajattelen, jotta še onnistu, šentäh kun Moskovan kriitikot arvoššettih juuri šitä, horeografi Irina Volodina kerto.

Horeografin ammatin lisäkši Irinalla on vielä i näyttelijän koulutuš. Šentäh Irinan mieleštä hänen on helpompi tuntie roolija ta šankarie šekä ymmärtyä, mimmoset tanššit pitäy kekšie ta valmistua spektaklija varoin.

“Auto ajau merellä päin” oli Petroskoin konservatorijan kolmen opaštujan diplomiruato. Šen jälkeh kakši heistä Gleb Germanov ta Andrei Šoškin tultih ruatamah teatterih ta tämä näytelmä otettih teatterin ohjelmistoh. Spektaklin ohjuajana on Karjalan anšijoitunut näyttelijä Aleksandr Ovčinnikov. Hiän ei tykkyä vaššata kyšymykšeh mistä aihiešta näytelmä:

– Još tämä on hyvin valmissettu spektakli, mih haluttais uškuo, niin joka kaččoja ymmärtäy šitä omalla tavalla. Yhteheš voin šanuo, jotta näytelmä kertou ihmisen šisävapaukšešta, šiitä, jotta ihmini haluois olla tarvis toisilla ta vain šillä tavoin hiän voit tuntie iččietäh tovellah vapuana ihmisenä, ohjuaja šelitti.

Kilpailušša näytelmyä šanottih taitehellisekši löyvökši, kumpani kašvo opaštujien ruavošta. Juuri šiitä spektakli šai erikoislahjan. Petroskoissa še esitetäh šajekuušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat