Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

“Kodima” – vepsäläzien yhtistäi

Jälgiaigua “Kodiman” toimitus “nuoreni”. Toimitukses ruatah: piätoimittai Irina Sotnikova, toimittajat Marija Košeleva, Marija Filatova, Galina Baburova (hurualpäi oigiele). // Kuva: Sergei Filatov

“Kodima” piäzöy ilmah Petroskois da yhtistäy kolmen alovehen – Karjalan tazavallan, Piiterin da Voulogdan alovehien vepsäläzii.

– Vepsäläzil on mieleh lugie, kui eletäh vepsäläzet toizil alovehil. Joga alovehel meil on kirjuttajua. Konzu tulemmo pruazniekale Voulogdan libo Piiterin vepsäläzillyö, jätämmö tukun lehtie, net terväh otetah. Onieganrannikon vepsäläzet ollah jo harjavunnuot “Kodimah” da vepsänkielizih kniigoih, erähät ollah čirčat kirjukieleh, ku tahtotah murdua vai oman kylän paginluaduu. Piiterin da Voulogdan čupun vepsäläzih niškoi joga kniigu libo lehti muamankielel on kallis. Heil sie ei piästetä ilmah nimidä vepsänkielisty, sanou “Kodiman” toimittai Galina Baburova.  

“Kodima” on ilmaine kaheksasivuhine lehti, kudai piäzöy ilmah kerran kuus. Sidä juatah vepsäläzien kylien kul’tuurulaitoksih da kirjastoloih. Joga kuudu toimittajat suatetah lehtie Onieganrannikon kylih: jätetäh poštulaitoksih da luakkoih, sinne, kunne kävyy rahvastu. Lehti on alalleh suadavu Vepsäläzien Kanzallizes muzeis Šoutjärves da Periodika-julguamos Petroskois.

“Periodikan” toizis lehtis “Kodima” eruou sil, ku se on kaksikieline – vepsän da ven’an kielel. Ven’an kielel on vai kaksi sivuu. Erähät vepsän kielen kehittäjis ollah sidä mieldy, ku lehti pidäy olla kogonah vepsän kielel. Toimittajathäi ollah tostu mieldy:

– Meil oli projektu, kudaman mugah myö, toimittajat, ajelimmo vepsäläzii kylii myöte da opastimmo rahvastu lugemah da kirjuttamah vepsäkse. Yhtelläh kaikkii et opasta, on meijän lugijoin joukos moizii, ket ei malteta lugie vepsäkse. Hyö lugietah lehtie da tiijustetah heimovellilöin elaijas juuri nämmis ven’ankielizis kirjutuksis, sellitti Galina Baburova...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat