Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vuokkiniemen vanhat kyläošat tutukši

Arkadi Veselov toisien aktivistien joukošša yhty taulujen valmistamiseh ta ašettamiseh. // Kuva: Vitali Nikulin

Ikivanha Vuokkiniemen runokylä, mi šijoutuu Koštamukšen kaupunkinpiirissä, muuttuu päivä päivältä. Tällä kertua aktivistien ta paikallisien muasterien voimin on valmissettu ta ašetettu omaluatuset taulut, kumpasih on kirjutettu kylän ošien nimet.

Muutoma kuukauši takaperin Kylätalon toiminnan koordinattori Julija Filippova luati projektin ta lähetti šen Helsinkissä olijah Karjalan Šivissyššeurah. Projektin piäajatukšena on merkitä Vuokkiniemen kaikki tunnetut ošat, kumpasien nimet paikalliset eläjät muissetah ammusista ajoista.

– Pohjana käyttimä šeuvun šovaniellisie karttoja, mit šäilytäh šuomelaisien kanšalaisjärještöjen arhiivoissa. Piättimä valmistua taulut ta kirjuttua niih kylän ošien vanhat karjalaiset nimet. Himottais, jotta nuoriso ta kylän vierahat tiijettäis, kuin karjalakši šanotah kylän eri ošie ta missä ne šijouvutah, Julija Filippova kerto. – Helsinkissä hyväkšyttih projekti ta annettih varua šen toteuttamiseh.

Taulujen käsipiirrokšet luati Aleksandr Lesonen Venehjärveštä, a juuriltah Vuokkiniemeštä olija koštamukšelaini yrittäjä lahjotti lautoja niitä varten. Rakentajat luajittih viittehet männyštä kanadalaisen tehnologijan mukah.

Taulut tultih kaunehet ta hyvin paššatah omaperäsen karjalaisen kylän tyylih. Joka taulun yläpuolella paikannimi on kirjutettu vienankarjalan murtehella, a alapuolella – venäjän kielellä painomerkkien kera. Yhteheš on luajittu kymmenen tauluo. Jatkošša meinatah valmistua vielä viisi tauluo, kumpasih merkitäh nykyaikasie rakennukšie, esimerkiksi, Pyhän Il’l’an kirikkö tahi kauppa.

Aktivistit šuunnitellah luatie Vuokkiniemen kartta, mih merkitäh kylän kaikki paikat ta nimet karjalan ta venäjän kielellä. Turistit voijah käyttyä šitä, jotta omistah matkuštua kylyä myöten ta tuttavuštuo šen kulttuuriperintöh.

Šemmoset šujuvašti toteutetut idejat autetah ei vain paikallisien maijen istorijua, ka vieläi oman vienankarjalan murtehen šäilyttämiseššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat