Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#39 (1429)


 • #39(1429) | PeriodikaOl'ga Smotrova
  Ligakuun 4. päivänny Petroskois avattih Karjalan tazavallan karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursukielikeskus.

 • #39(1429) | KilpailuNatalja Antonova
  On jiännyh kuu aigua työndiä oma projektu kilbah “Sana 2019”. Kannatustu voijah pakita kui organizatsiet, mugai tavallizet ristittyöt. Tervehtulluot ollah nuoret.

 • #39(1429) | KandurahvasNatalja Antonova
  Mennyt nedälil Petroskoil piettih Nuori Karjala da Nevond -liittoloin varustettu kanzoinväline seminuaru, kudamal paistih kandurahvahien oigevuksien novvandas paikkukunnallizel tazol. “Rahvas kylis ei tietä omis oigevuksis nimidä. Vagavat net ollah sie ylähän, ga aiga tyhjät meil alahan”, sanelou vepsäläzen Kalagen kylän piälikkö Natalja Silakova. Kalagen paikkukunnan b’udžiettu on 4 mil’l’onua rubl’ua vuvves – se on mondu kerdua vähembi Ven’an Duuman deputuatan vuodehistu palkua.

 • #39(1429) | Tutkimuš Sergei Minvalejev
  Lyydiläiset ollah yksi arvautukšellisista vähätutkituista kanšaryhmistä, kumpaista yhet tutkijat pietäh karjalaisien etnisenä ryhmänä, kun tuaš toiset ollah šitä mieltä, jotta še on täyšin iččenäini kanša. Tämä artikkeli on ičeasiešša enšimmäini lyydiläisien hiäritualiperintehien tutkimuškokemuš. Šiinä varšinki käsitelläh šemmoista tärkietä hiäritualikomleksie kuin kos’s’onta, kumpaista vailla kaikki šeuruavat šovitun yhtehmänön hiäriitualit oltais mahottomat.

 • #39(1429) | KulttuuriValeri Sidorkin
  Kymmenen vuotta takaperin Moskovašša enši kertua piettih Detski KinoMai – nimini hyvänluajintaelokuvaforumi. Šen tarkotukšena oli tuttavuššuttua kašvajua šukupolvie kotimuan piäasiešša lapšien taito-, dokumentti- ta animatijoelokuvih.

 • #39(1429) | YhteiskuntaOlga Melentjeva
  Viena 1918. Kun maailmansota tuli Karjalaan -nimini kirja näki päivänvalon tänä šykyšynä Šuomešša. Kirjan luatijana on istorijan harraštajatutkija, Karjalan Šivissyššeuran johtajan šijahini Pekka Vaara.

 • #39(1429) | VuokkiniemiTatjana Torvinen
  Sampo-resurssikeškuš avattih Vuokkiniemeššä 28. šyyškuuta
Partn`ourat