Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielikeskus on valmis ruadoh

Ruaduo keskuksen valmistamizekse hommattih äijät. Kuvas keskuksen avajazien päivänny ollah Nevond-liiton piälikkö, “Periodikan” kniigutoimittai Alina Čuburova, sekretari Irina Mutovkina, keskuksen dizaineru Ksenija Trofimova, “Periodikan” johtajan sijahin // Kuva: Ol'ga Dubitskaja

Ligakuun 4. päivänny Petroskois avattih Karjalan tazavallan karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursukielikeskus.

Sen omistajannu on Periodika-julguamo, keskus on sijoitannuhes “Periodikan” tiloih adresil German Titovan piha, 3. Keskukseh nähte sanelou “Periodikan” johtai Natalja Sinitskaja:

Mi on keskuksen piälimäzii ruadoloi?

– Keskukses rodieu tilua kaikile yhteiskunnallizile liittoloile pidiä vastavuksii, seminuaroi, ruadopajoi. Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien liitot voijah käyttiä keskuksen tiloi ruadajes muga, kui hyö tahtotah. Ku tilat ei olla ylen suuret, ga sit, tiettäväine, pidäy luadie mitahto vuoro. Luajimmo yandex-kalenduaran, kuduah hyö voijah kirjuttuakseh – kirjutetah, mittuine pido rodieu da konzu. Tuliekse tahtozimmo, ku keskuksen tyves ruadas monikieline portualu, kus karjalakse, vepsäkse, suomekse da ven’akse rahvas lugiettas uudizii, kirjutuksii, kuduat koskietah meijän rahvahan kielii, kul’tuurua da perindölöi.

 

Tulougo keskukseh ližiä ruadajua, vai ruado rubieu eistymäh edehpäi “Periodikan” ruadajien hardieloil?

– Se on vaigei kyzymys da sih nähte rodieu paginua keskuksen avattuu. Enzimäi ruado rubieu eistymäh edehpäi “Periodikan” ruadajien väil.

 

Midä piduo rodieu keskukses lähiaigua?

– Avajazien tossupiän Karjal-Suomi -liitto pidäy ruadovastavuksen keskukses, hyö ruvetah šeikuimah omua uuttu projektua. Nouziel nedälil, 8.-9. lugakuudu, Biblien kiänändyinstituuttu pidäy seminuaran kiändäjih niškoi. Nevond-liitol on matkuamas kaksi suurdu projektua. Niilöin hantuzis keskukses pietäh ruadopajoi: ruvetah opastamah rahvastu nieglomah yhtel nieglal, kudomah vyöččimii, piirdämäh koomiksoi da luadimah perindöllizii syömizii. Da muga ielleh. Algu ruavon kaunistau...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat