Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kuin lapšet luajittih piirrošfilmie

Piirrošfilmin kuvaušprosessi Dmitri Šarovin kera. // Kuva: Kuva otettu Karjalan Kanšallisen kirjašton nettišivuilta

Kymmenen vuotta takaperin Moskovašša enši kertua piettih Detski KinoMai – nimini hyvänluajintaelokuvaforumi.  Šen tarkotukšena oli tuttavuššuttua kašvajua šukupolvie kotimuan piäasiešša lapšien taito-, dokumentti- ta animatijoelokuvih.

Šiitä šuahen elokuvaforumie ruvettih järještämäh muissa kaupunkiloissa: Piiterissä, Smolenskissa,  Nižni Novgorodissa ta Altain Tašavalašša.  Forumi piettih ulkomaillaki: Šakšašša, Bolgarijašša ta Luxemburgissa, missä niijen maijen nuoret kaččojat tuttavuššuttih meijän muan elokuvih.

Viime vuotena Detski KinoMai kävi Karjalaššaki. Še oli niin mukava lapšilla šekä forumin järještäjillä, jotta piätettih järještyä še meijän tašavallašša täššä šyyškuuššaki.

Tunnettu lapšien ohjuaja, Jeralaš-lyhytkuvan johtaja Boris Gračevski, kirjailija ta astrologi Tamara Globa ta yli kymmenen moskovalaista ohjuajua, käsikirjuttajua, kirjailijua, näyttelijyä ta tuottajua viijen päivän kuluos’s’a ošallissuttih luomisiltoih ta käsittelyih lapšien kera, järješšettih kirjallisuš-, näyttelijä- ta laulutyöpajoja nuorilla vierahilla, näytettih uušie elokuvie, esitettih uušie kirjoja. Tapahtumie oli järješšetty ei ainuoštah Petroskoissa, ka vielä Karhumäješšä, Sortavalašša ta Segežaššaki.

Yksi viimesistä työpajoista piettih KT:n Kanšallisešša kirjaštošša. Šiih ošallissuttih lapšien kirjailija Irina Černova (luomispeittonimi Vasilisa Koškina) šekä ohjuaja ta kuvuaja Dmitri Šarov.  Enšin Irina esitti Petroskoin koulujen opaštujilla omie uušie painokšie, kumpasie hiän lahjotti kirjaštolla. A šen jälkeh Dmitri ehotti, jotta opaštujat ošallissuttais animatijoelokuvan luatimiseh. Šen aihena oli avarušlento.

Puolen tunnin aikana lapšet innoissah muovattih plasteliinista Muata, Kuuta, Aurinkuo, tähtijä, rakettija ta tuntomattomie lentoesinehie. Enšimmäisenä tehtävän šuoritti 3. gimnasijan opaštuja Matvei Godojev. Hänen luajokšista Dmitri Šarov heti rupesi kuvuamah tulijua filmie. Matvein ta muijen lapšien piti liikuttua käsillä muovattuja luajokšie. Loppujen lopukši tuli huvittava piirrošfilmi.

Leikkaukšen ta musiikki-iänitykšen jälkeh piirrošfilmi pannah  Detski KinoMai - forumin, KT:n Kanšallisen kirjašton ta muilla šivuilla.

Kokoukšen lopušša šen järještäjät kostiettih koululaisie Moskova – Karjala 2018 – šokolatilla, mi oli tuotettu piätäkauten elokuvaforumie varoin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat