Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Petroskoil paistih kandurahvahien oigevuksis

Vepsän mual on viizi kivikarjeerua. Jygiet tävvet kivie mašinat murendetah kylien dorogoi, kudualoi ei kohendeta jo vuozikymmenii.

Kandurahvahat ollah hyvin puolistetut ylätazol da vähembäl alatazol. Sidä tovistetah kanzoinvälizet azientundijat.

 

Kandurahvahien oigevukset ollah muailman tärgevimii oigevuksii, sendäh ku ollah kiini yhteskunnan kehitändäs. No mindäh lienne yhteiskundoi olemmo harjavunnuot arvostamah ekonoumiekan mugah: midä rikkahembi se libo tämä on varoin mugah, sidä on parembi kehitynnyh. Se on piäs syväl. Harvah konzu kehitysty nähtäh tavallizen ristikanzan oigevuksien noudamizis pagizemattah kandurahvahien oigevuksien novvandas. Sehäi on nägeväine: kandurahvahat da heijän muat kärzitäh ylen äijäl.

Mennyt nedälil Petroskoil piettih Nuori Karjala da Nevond -liittoloin varustettu kanzoinväline seminuaru, kudamal paistih kandurahvahien oigevuksien novvandas paikkukunnallizel tazol. Jygiembii dieloloi on vediä kandurahvahien suurien deklaratsieloin da azetuksien normii alahpäi, kylih da kohtih, kus eletäh net rahvas. Paginoi pidämäs da mielilöi jaguamas oldih rahvas Ven’al, Šveitsairies, Estounies da Norveigiespäi, kus praktiekat ollah ihan toizenmoizet. Vuozi 2019 on ilmoitettu kanzoinvälizekse kandurahvahien kielien vuvvekse, mi suurendau yhtesruaduo da yhtes pyzyndiä. Jo on työnytetty projektua ymbäri tädä tapahtumua. Jälles kielivuottu meinatah suaha kielivuozikymmen.

‒ Rahvas kylis ei tietä omis oigevuksis nimidä. Vagavat net ollah sie ylähän, ga aiga tyhjät meil alahan, sanelou vepsäläzen Kalagen kylän piälikkö Natalja Silakova.

Kandurahvahil oldas omat oigevuot putillizeh elaigah, oman muan säilyttämizeh da omah tervehyöh, ga niilöih tevolližuskampainiet ei äijäl piädy kallata. Kalagen paikkukunnan b’udžiettu on 4 mil’l’onua rubl’ua vuvves – se on mondu kerdua vähembi Ven’an Duuman deputuatan vuodehistu palkua. Sih den’gah et pie kunnos kaikkie, midä kyläs pidäs. Mual on viizi kivikarjeerua. Vepsän muan kivet ollah jo ammui tutut muailmas. Kalagen ilmat ollah pölyhyzet, rahvahal ollah valehet kouhkeit. Nimittumua profilaktiekkua tervehyöh niškoi ei ole. Tevolližuskampainieloin verot kyläh ei jiähä – kai mennäh regionualizeh da alovehellizeh b’udžiettah... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat