Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Terveh, “Sampo”!

Sampo-resurssikeškukšen avajaiset Vuokkiniemen Ončin talošša // Kuva: Aleksandra Bronzova, Novosti Kostomukši -lehti

Moskovan Zapovedniki-ekokeškuš, mi šai kannatušta Presidenttigranttien fondilta, toteuttau Šäilytämmä tulovaisutta yheššä -ohjelmua. Šen rajoissa ekokeškukšen ruatajat järješšetäh opaššušseminarija Venäjän eri alovehilla ta avatah resurssikeškukšija.

Sampo-resurssikeškukšen avajaisih tuli Koštamukšen luonnonšuojelualovehen ta Kalevalan kanšallisen puiston hallinnon etuštajie šekä Vuokkiniemen eläjie. Šamoin keškukšen juhlah keräyty ihmisie Venäjän eri puolilta: Altain šeuvulta alkuan Kaliningradin aloveheh šuaten. Heijän ruato niise liittyy šuojelualovehien toimintah. Vierahie miellytti matka, ohjelma ta meijän tašavallan ankara, ka hyvin kaunis luonto.

Avajaisissa Koštamukšen luonnonšuojelualovehen johtaja Sergei Tarhov mainičči, jotta resurssikeškukšen tehtävänä on auttua paikallisie eläjie ta kanšallisen puiston ruatajie alottua keškenäistä yhteistyötä. Resurssikeškuš antau vuokkiniemiläisillä tiijollista, metodista šekä jurudista apuo, järještäy kyläläisien tapuamisie eri kyšymykšien ratkaisomista varoin. Sampo-resurssikeškuš alottau toimintuah presidenttigrantin anšijošta, a jatkau ruatuoh Koštamukšen luonnonšuojelualovehen avulla ta liittyy šen verkoštoh.

Resurssikeškukšen johtajan Jelena Pl’uikon šanojen mukah, vuokkiniemiläiset šuahah näyttyä omie alottehie, kumpaset käsittelyn jälkeh voijah šuaha keškukšen apuo.

“Sammon” pohjalla meinatah järještyä opaššušta ekologisen turismin alalla, uuvvistua turistimatkoja, tuttavuštua paikallisie eläjie Vuokkiniemen kylän ainutluatusih turistituottehih, kumpasien anšijošta kylä eruou Karjalan toisista elinpaikoista.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat