Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Työnnä oma veres idei kilbah da sua kannatustu

Vuozi 2019 on ilmoitettu suures mieros kandurahvahien kielien vuvvekse. Se merkiččöy sidä, ku rodieu endisty enämbi mahtuo kehittiä kielii da suaha varua sih niškoi. On matkuamas eräs uuzi projektu “Kandurahvahien kielien elavuttamizen da kehittämizen yhteiskunnalline verko”, kudaman todevuttai on Karjalan tazavallan ECHO-assotsiatsii. Pohjasmualoin ministroin nevvoston kannatetun projektan tarkoitus on aktiviziiruija kielis ymbäri pyörijöi ristittyzii da tuvva ezile uuttu kielihommua. Projektu siännöt ollah ruadoh potkittavat aiguagi myöte. Pakičukset pidäy ehtie työndiä menijän vuvven 10. kylmykuussah. Projektan pidäy ehtie luadie kolmen kuun aigah – kevätkuun 15. päivässäh 2019.

Voittajakse tullah net projektat, kuduat koskietah midätah uuttu da aijankohtastu. Projektan pienin kannatussummu on 15 000 rubl’ua. Toizin sanojen, pakita voijah ihan yksinäzet ristikanzatgi, ei vältämättäh organizatsiet. Kilvan luadijat mainitah sen, ku siännöt da pakičuslistoin täyttämine ollah ihan yksinkerdazet, sih niškoih ei pie olla äijy hälyy da aigua. Voibi täyttiä pakičus internetangi kauti. Mugaigi raportat ei olla monimutkazet. Kai on luajittu sih niškoi, ku nuoril olis himo yhtyö. Voibi kerätä oma pieni ruadojoukkoine da luadie yhtenäine pakičus. Kilvan azetuksen da käzih pädijät tiijot, kunne pidäy työndiä pakičus, voitto löydiä sivustol nuorikarjala.ru/.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat