Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kappaleh entiseštä Karjalašta šäilyy loittosešša Amerikašša

1) Drezina-kärryllä uutta rautatietä myöten Petroskoin lähellä. Kuva: Sergei Prokudin-Gorski, 1916 v.

Meijän matan enšimmäini päivä alko Washingtonissa, missä ohjelman ošallistujilla oli järješšetty yhtehini tilaisuš Yhyšvaltojen Kongressin kirjaštošša. Šielä tapasima muita matan ošallistujie. Hyö oli tultu eri puolilta Venäjyä. Tavallah kaikki ošallistujat juatah eri ryhmih, kumpasilla on omat ohjelmat. Meijän ryhmän ohjelmana oli kantarahvahat ta šiinä oli viisi henkie: miän lisäkši oli vielä kakši nuorta ihmistä Udmurtijašta ta yksi Komin tašavallašta. Alušta meilä piettih oppiretki kirjaštuo myöten. Še on muajilman šuurin kirjašto, šillä on valtavat fondit ta šuuri joukko ihmistä on tutkimašša niitä. Kirjaštošta ei šua lainata kirjoja kotih, voit lukie niitä vain paikan piällä, šentäh kirjašton tiloissa toimiu yhteheš 23 lukušalie. Kirjašto kuitenki pyrkiy avoimuteh. Valtava oša šen fondiloista on jo šiirretty digitalimuotoh.

Kongressin kirjašto ei ole yksistäh kirjojen šäilyttämispaikka, še on ičeasiešša šuuri instituutti, tietokeškuš. Tiälä kehitetäh ta toteutetah erilaisie ohjelmie ta ”Open World” on yksi šemmosista ohjelmista.

Meilä näytettih enšimmäisie värivalokuvie Karjalašta, mit ollah šäilöššä täššä kirjaštošša. Čuarivalokuvuaja Sergei Prokudin-Gorski oli luatin niitä valokuvie 1916 vuotena. Šilloin hiän šai tehtäväkšeh valokuvata Muurmannin rautatien rakentamista. Valokuvuaja oli ajan halki melkein koko Karjalan. Kuvien joukošša on Kemi, Belomorski, Karhumäki, Petroskoi ta muut paikat. Vallankumoukšen jälkeh Prokudin-Gorski kerkisi muuttua pois Venäjältä. Loppuelämäh valokuvuaja eli Ranškašša, a hänet valokuvat ihmehellisellä tavalla jouvuttih Yhyšvaltojen Kongressin kirjašton fondiloih.

Aukie muajilma

Open World (Aukie muajilma) on 1999 vuotena Yhyšvaltojen Kongressin peruštama ohjelma. Ohjelman tarkotukšena on Venäjän ta Amerikan yhyšvaltojen yštävyšvälien ta yhteistyön lujentamini. Open World antau nuorilla aktiivisilla ihmisillä mahollisuon tutuštuo Yhyšvaltojen poltiittiseh ta yhteiskunnalliseh elämäh, vaihtua ammatillista kokemušta, esittyä omie idejoja. Tavallah vierailumatka keštäy kymmenen päivyä. Ošallistujat juatah pikku ryhmih ta lähetetäh muan eri ošavaltijoih, missä hyö eletäh tavallisien amerikkalaisien perehissä ta missä heilä on tarjolla monipuolista ohjelmua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat