Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Musejon šalaisuot avatah ovieh

Kanšallisešša musejošša avautu Musejon šalaisuot -perehklubin toini kauši. Kuva otettu Karjalan Kanšallisen musejon nettišivulta.

Karjalan Kanšallisen musejon rinnalla toimiu muutoma musejoklubi kuin eri-ikähisillä lapšilla, niin ni aikuhisilla. Puoli vuotta takaperin niijen luku täytty: musejošša avattih uuši klubi ”Musejon šalaisuot”. Tämän klubin erikoisuona on še, jotta še on tarkotettu perehellä.

Perehklubin harjotukšissa, kumpasie järješšettih musejon tietoruatajat, muamot ta tuatot omine lapšineh šekä ämmöt ta ukot omine punukkoineh mukavašša ta tiijollisešša muovošša tuttavuššuttih kotišeuvun istorijah ta kulttuurih.

Pakkaiskuun 21. päivänä pienen taukon jälkeh Karjalan Kanšallisešša musejošša avautu Musejon šalaisuot -perehklubin toini kauši. Šinä päivänä 6–12-ikähiset lapšet omien vanhempien kera šuatih tutuštuo klubin toimintah ta tulla šopusan porukan ošanottajiksi.

Perehklubin vierahie vuotti Vesselä šliäppä -muasteri-oppi, kisat ta huvit. Joka halukaš šai ottua ošua häviemättömih arpajaisih. Perehklubin jäšenillä kerrottih uušista harjotukšista šekä kaikista musejon tapahtumista, mit vuotetah kävijie lapšien kera vuuvven 2018 enšimmäisellä puoliskolla.

Musejon pyhänpäivän perehklubi yhistäy ihmisie, ket tahotah olla kaikkien mukavien tapahtumien parissa, ket tykätäh kulttuurie ta arvoššetah kaikkie, mi kuuluu istorijalliseh muistoh. Šamoin klubin ošallistujie varoin on valmissettu bonussiliput, alennuškuponit kaupunkin toisih kulttuuri- ta huvilaitokših.

Musejon šalaisuot -perehklubin harjotukšie pietäh joka kuukauven kolmantena pyhänäpiänä tuiskukuušta alkuan oraškuuh šuaten. Mainičen, jotta nämä tapuamiset ollah ilmaset perehillä.

Joka toimenpivon tarkotukšena on šuaha uušie tietoja kotišeuvun kulttuurista ta istorijašta, kehittyä luomismahollisukšie, mit autetah lapšen kašvatukšešša ta hänen tietoalan leventämiseššä. Šen lisäkši perehklubin harjotukšet ollah hyvänä mahollisuona viettyä lepopäivä vesseläšti ta hyövyllisešti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat