Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#40 (1430)


 • #40(1430) | OpastusElina Potapova
  Kylmykuun 3. päivänny Veškelykses on suuri merkipäivy – kylän škola täyttäy 180 vuottu. Škola sai allun prihodan opistos, kudai avattih vuvvennu 1838. Školan mennyös da nygözes aijas kerrottih sen johtai Irina Rodionova da opastajat.

 • #40(1430) | PeriodikaElina Potapova
  Ligakuun allus Periodika-julguamon tyves rubei ruadamah Karjalan tazavallan karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursukielikeskus. Enzimäine projektu, kudai pannah rattahile uvves keskukses on “Karjalan kandueläjien rahvahalline škola”. Projektua todevuttau Kandurahvahien nuorižon tiijoituskeskus “Nevond”. Projektah ollah terveh tulluot rahvas Petroskois da Karjalan toizis čuppuloispäi.

 • #40(1430) | Kandurahvas   Karjalan kielen kursiloin opastujat, Jessoilu
  Hyvä Svetlana Pavlovna! Hyvittelemmö teidy pruazniekanke, toivotammo lujua tervehytty, ozua. Vuotammo uuzii vastavuksii teijänke karjalan kielen urokoil.

 • #40(1430) | HeimovelletNatto Varpuni
  Piiteriläini Jelena Volodina on kotosin Pella-kyläštä, mi on Neva-joven puolivälissä, šiinä kohašša, missä Neva luatiu jyrkän mutkan ta missä šiih laškou Tosna-joki.

 • #40(1430) | KRLNatto Varpuni
  Kaunehena ta kirkkahana Pokrovan päivän huomenekšena joukko karjalan kieleštä ta karjalaisien kulttuurista kiinnoštunuita lähettih Petroskoista Jessoilah tuttavuštamah paikallisien karjalaisih ta kuuntelomah puhašta karjalan kieltä.

 • #40(1430) | MuistoTatjana Torvinen
  Karjalan kanšankirjailija, runoilija, kiäntäjä, kirjallisuštutkija Armas Mišin šiirty tuonilmasih 9. šajekuuta Šuomen Turun kaupunkissa.
Partn`ourat