Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Armas Mišin on poissa

Armas Hiiri (Mišin) šynty 15. tuiskukuuta 1935 vuotena, Inkerinmualla Järvišuaren Mujan kyläššä, tavallisešša ruatajien pereheššä. Šovan alottuo vuotena 1941 Armas pereheh kera joutu evakkoh Siperih ta melkein kokonah unohti šielä oman muamonkieleh.

Vuotena 1949 pereh muutti Karjalah, missä Mišin valmistu venäjän kielen ta kirjallisuon opaštajakši. Mišinin kirjailijatyö alko 1961 vuotena venäjänkielisellä runokirjalla, ka opaštu ta omakšu uuvveštah oman šuomen kielen. Armas Mišinin enšimmäini šuomenkielini teoš näki päivänvalon 1976 vuotena, kumpasen jälkeh runokirjoja oli tullun jatkuvašti.

Inkerinšuomelaini runoilija Armas Mišin kuuluu Karjalan kanšallisen kirjallisuon viimesih klassikkoih. Hiän kirjutti riimitettyjä ta vapuamuotosie runoja. Hänen runoissah on lapšuon muistoja, arkipäivän romantikkua ta ihmistyön ylistämistä, ka šamoin ni filosofista miettimistä elämän loppumattomuošta ta muajilmankaikkeuvešta. Myöhemmäššä tuotannošša kotišeutu – Inkerinmua ta šen kanšan kohtalo – oli šuanun yhä vahvemman jalanšijan. 

Mišinin tuotanto ei rajotu vain runotevokših. Hiän oli kirjuttan lukusie lapšienkirjoja ta -näytelmie šekä oopperoja. Hiän oli kiäntän äijän runoja ta yheššä folkloristi Eino Kiurun toteutti šuuren työn Kalevala-eepossan parissa, kiäntyän venäjän kielellä kaikki viisi Elias Lönnrotin muokkuamua Kalevalan versijua. Šen lisäkši Armas oli iče luatin Kalevan lyhennyšversijon lapšilla varoin.

Armas Mišin oli toimin šamoin tutkijana Venäjän Tietoakatemijan Karjalan Tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutissa. Pitän aikua hiän toimi Karjalan Kirjailijaliiton varajohtajana ta vuosina 1990–2004 oli šen johtajana. Yhteistyöššä Kirjailijaliiton jäšenen Ivan Kostinin kera Armas Mišin kirjutti Karjalan tašavallan valtijollisen gimnin tekstin. Monie vuosie Armas Mišin kuulu Carelia-lehen toimitušneuvoštoh.

Vuotena 2011 Armas Mišinilla myönnettih Karjalan kanšankirjailijan arvonimi.

Armas Mišin hauvatah Turušša, missä hiän pereheh kera oli elän viimesie vuosie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat