Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#41 (1431)


 • #41(1431) | Lähtin minä LäkköilähOl'ga Ogneva
  Pienen ylen čoman Kaugoijärven kylän lövvät viijen kilometrin piäs Rajakonnuspäi, konzu Videlespäi tulles keskikyläl kiännyt oigiele. Äijien toizien karjalazien kylien jyttyöh se vähin-vähäzin muutui duaččukyläkse.

 • #41(1431) | Tazavaldu   Vladimir Ivanov
  Segežan kirjastos 13. ligakuudu enzimästy kerdua täs opastusvuvves piettih kerähmö.

 • #41(1431) | Kul'tuuruElina Potapova
  Jälgiaigua nuorien suomelazien tutkijoin kiinnostus karjalazeh kul’tuurah vai kazvau. Suomelaine tutkii Viliina Silvonen jo mondu vuottu on kiinnostunnuh folklourah. Helsinkin yliopistos opastujes naine tutkiu Anuksen lohkon itkuvirzilöi. Syvyskuun allus Viliina tuli Petroskoih. Karjalan Tiedokeskuksen Kielen, literatuuran da histourien instituutas häi oli keriämäs aihehistuo omah tutkimukseh niškoi.

 • #41(1431) | HeimovelletOlga Melentjeva
  Turkulaini kirjuttaja Marja Mäenpää esitti oman Välitilat-kirjan mediakeškukšen yleisöllä

 • #41(1431) | PerintöTatjana Berdaševa
  Myö olemma tottun näkömäh Inhan kuvie verkoštošša. A nyt, kačo vai, – värikuva. Enšimmäini ajatuš, mi tulou mieleh: mitä vaššen, ken ta mitein on šen luatin?

 • #41(1431) | KulttuuriMaikki Spitsina
  Šajekuun 17. päivänä Karjalan kanšallisešša musejošša avautu valokuvuajalla Into Konrad Inhalla omissettu näyttely. Šen nimi on “Inhan valokuvaeepossa: Karjala miinus 124 vuotta”.
Partn`ourat