Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Folkloristu ijäkse

Kielen, literatuuran da histourien instituutan ruadajienke Viliina pagizi kolmel kielel: suomekse, angliekse da ven’akse. // Kuva: Elina Potapova, “Oma Mua”

Tutkimah itkuvirzilöi Viliina tuli  Petroskoih kahtekse kuudu. Kielen, literatuuran da histourien instituutas naine kuundeli arhiivah tallendettuloi itkuvirzilöi. Viliina tutkiu, kui itkuvirzilöin kauti itkettäi ozuttau omii tundoloi.

Naine ei malta karjalakse, ga hänel on karjalazii juurii – buabo da died’oi oldih Luadogan rannalpäi. Buaban omannu kielenny oli karjal, ruavahannu olles häi pagizi suomekse, ga hänen paginois kuului karjalazii sanoi.

– Karjalan kieli on suomen lähin sugukieli, ga itkuvirzilöis on erilaine, metaforine kieli. Anuksen alovehen itkuvirzilöis on äijy ven’an kielen sanua Tottu sanuo, allus oli vaigei ellendiä itkettäjien kieldy. Abuh oldih Aleksandra Stepanovan itkuvirzilöin sanakirju da Pertti Virtarannan Karjalan kielen sanakirju. Aijan aloh rubein ellendämäh itkuvirzilöin kieldy, kerdoi Viliina.

Tutkimah folklourua Viliina rubei jo vuvvennu 2007.

– Minul on vaigei vastata, mindäh minus rodih folkloristu. Minuu ainos kiinnosti mennyön da nygözen aijan toine toizeh vaikutus. Mustelen, kui lapsennu olles minä puaksuh kižain vahnan kuožalinke buaban luo. Niken minun sevoittaris nikonzu ei kaččonuh sih, kerdoi Viliina.

Viliinan sanoin mugah, tutkimah itkuvirzilöi häi rubei sendäh, ku tämä aihe on erinomaine da  vähäl on tutkittu...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat